Sociala medier och affärsutveckling

Friheten på barrikaderna av Delacroix

Kommunikationsrevolutionen som sker nu, 10-15 år efter att Internets blev en självklar del av företags externa kommunikation, beror bl.a. på den Facebook-feber som drabbade Sverige i höstas. Den påverkar företags syn på sin externa och interna kommunikation. Det är nu det börjar märkas tydligt. Det bubblar under ytan och JMW märker det bl.a. genom det enormt stora intresse hos företag för sin externa kommunikation på webben och hur den kan utvecklas vidare.

Sociala medier är spännande frågor för företag som initialt berör många rädslor;
• Rädslan för att tappa kontrollen  över varumärket

Rädslan för alla eventuella negativa kommentarer

• Rädslan för att inte klara av den kontinuitet som krävs för framgång om man väljer att öppna dessa kanaler för extern input.

Men det finns fler dimensioner av de sociala medierna och vårt användande av dem och hur de kommer att påverka hela företaget.

1. Sociala medier är en nyckel till framgång även inom helt andra affärsområden än enbart de som drivs av kommunikations- och marknadsavdelningarna på ett företag. Till exempel HR-avdelningarna som i alla faser av employment branding finner en kanal och en kunskapskälla i de sociala medierna. Självklart som kanaler för rekrytering men också för att gestalta företagets värderingar och visioner via anställda som i de sociala medierna har en megafon där de bl.a. kan berätta om sina liv och erfarenheter där erfarenheterna på arbetet ofta är en viktig del. Kunskapsbasen som de sociala medierna utgör för t.ex. HR-avdelningarna handlar om en djupare målgruppsförståelse om man själv ger sig in i den möjlighet till direktkontakt med till exempel blivande kandidater som finns i de olika sociala nätverken. Ja, listan skulle kunna göras lång med exempel på hur detta startar helt nya arbetssätt för HR-sidan på ett företag.

2. Sociala medier och den personliga erfarenhet var och en av oss har av hur enkelt det är att dela saker med varandra driver också på medarbetares krav på arbetsverktyg som arbetsplatsen erbjuder. Den kostnadseffektivitet som alltid krävs av ett företag och transparens som företag idag efterfrågar har mycket att lära av våra konsumentbeteenden.

Den nytta som det innebär att nya (läs gärna äldre) målgrupper använder sig mer och mer av sociala medier i sin vardag, kommer vi se påverkar företags utveckling inte bara inom kommunikationsområdet.

Stora steg för informationssamhället mitt i vår vardag. Brytpunkter som vi nästan inte ser än, för vi befinner oss mitt i processerna.  Skitspännande.

/Brit

UPPDATERING: Mycket bra om ytterligare dimensioner av sociala mediers inflytande över våra beteenden (eller tvärtom mer, det är ju våra behov som styr utvecklingen…) och hur det kommer att påverka t.ex. framtiden för massmedier ger Deepedition här.

Till toppen