Sociala medier konsoliderar och blir på riktigt

En liten men ändå intressant bomb slog ner här på morgonen. Såklart via Twitter. Springtime väljer att köpa och gå samman med både pr-byrån Mahir och byrån Early October och de kommer finnas under Springtimeparaplyet vilket kraftigt stärker deras plats i sociala medier.

Den rent faktiska sammangåendet och konsekvenserna, och outcome av det hela tänker vi inte kommentera. Och vi anser att vi på JMW självklart är de som är i täten :).

Men själva händelsen är intressant utifrån ett utvecklingsperspektiv av digital PR och sociala medier. Det vi ser nu är en utveckling som flera av oss förutspått – att sociala medier är på riktigt:

  • Sociala medier är inte någon lek längre. Det är inte en extra liten cherry on the top utan en viktig pusselbit i integrerad marknadskommunikation. För att säga det enkelt: för kommunikationsbranschen och för de större kunderna är sociala medier idag vardag. Vi ser också en snabb utveckling av användandet bland viktiga breda målgrupper liksom en teknisk utveckling där den nya marknadskommunikationen blir bättre inriktad på rätt personer i rätt målgrupp. Helt enkelt blir det mindre lek och mer allvar.
  • Sociala mediebubblan, den grupp early adopters som rört sig i framkanten av den svenska utvecklingen av web 2.0 och sociala medier, brister mer och mer. Dels blir den större och större, dels sker konstanta konsolideringar. Tillsammans med att det lätt anarkistiska och vilda västernaktiga draget av kampanjer förändras till större strategiska idéer och en utveckling där sociala medier blir de facto-standard så innebär det här en konsolidering och ett “normaliserat” konkurrensläge.

Framtiden känns spännande. Och som Björn påpekade  i sina rapporter från juryarbetet i Cannes så är det idag extremt viktigt att ha konsumentinsikter och se sociala medier som en plattform för den nya marknadskommunikationen i ett nytt medielandskap.

Det som jag ser som fortfarande mycket utvecklingsbart och samtidigt det som utmanar företag och PR-branschen allra mest är konversationen. Sociala medier hamnar lätt i kampanjer, och det är ett insteg i det nya medielandskapet men för att kunna utnyttja sociala mediernas fulla potential och den inneboende kraft som finns i att faktiskt skapa en dialog, att mötas som två jämbördiga konversationspartners även om den ena är ett företag och den andra en konsument är fortfarande relativt outnyttjat. För det är svårt och det är skrämmande eftersom det kräver att man släpper många av de gamla sanningarna.

Vi kommer till det.

Till toppen