Sociala medier & employer branding begrepp som gillar varandra

Facebook har gjort företag påminda om hur deras varumärken lever sitt alldeles egna liv därute och gjort dem genuint nyfikna på att lyssna och följa det snacket. De vill i allt större grad ta del och lära sig av de personliga uttryck som finns på Internet.

Det finns två starka trender bland de kunder som vänder sig till oss. Ett nytt intresse för sociala medier och ”Employer Branding”. Det är alltid lika fascinerande när något har slagti igenom. Plötsligt ställer alla samma frågor och har exakt samma behov.

Intresset för sociala medier har självklart stöttats av en gedigen medial bevakning av t.ex. Facebook som fenomen och nu senast genom att lyfta betydelsen av videoklipp på YouTube. Den potentiella kraften i den makt som finns hos användarna av sociala medier är nu tydlig för alla som arbetar med kommunikation på ett helt nytt sätt.

Employer Branding dvs att kunna attrahera och behålla kommande medarbetare är lika hett det även om det inte finns med i det allmänna nyhetsflödet på samma sätt. Men det är det nya heta begreppet inom HR och diskuteras i ledningsgrupper. Som kommunikatör är det glädjande att få jobba med Employer Branding eftersom det bl.a. innebär möjligheter att strukturerat kunna använda medarbetare som ambassadörer. Att skapa intern stolthet och tolka medarbetares egna visioner och värderingar kopplade till företagets är en stimulerande uppgift.

Det är uppenbart att vi kan tacka Facebook-febern för att fler företag nu vill diskutera dels strategier för webben dels vill tänka i nya banor när det gäller att öka den egna attraktionskraften.

Att det dessutom ofta går att föra ihop dessa båda behov gör att arbetet som kommunikationskonsult just nu är en extra spännande resa!

Brit

Till toppen