Sociala medier behöver inte ens Internet

Äntligen, äntligen kan jag klä i ord det som snurrat de senaste dagarna. Sociala medier bygger inte på tillgången till Internet. Där har vi det! : )

Det startade förra veckan i diskussionen om sociala medier och kampanjer.

Jag menar ju att kampanjer är en ganska ”tråkig” startpunkt för sociala medier samtidigt som det självklart är den enkla ganska ”traditionella” vägen att närma sig sociala medier. Kampanjer med inslag av user generated innehåll är lite som när online banners bara var printannonsen på nätet trots att mediet möjliggör så mycket mer.

Mitt resonemang svarade bl.a. på Anders Lundins postning på Text 100 om att vi måste våga prata kampanjer. Idag skriver Jesper Åström på Online PR att Sociala medier inte klarar sig utan kampanjer.

Lite mer om hur mina tankar gått: Johan Ununger på Saltå Kvarn inledde en intressant diskussion kopplad till sociala medier under vårt senaste besök där. Hur fullständigt okomplicerat och icke magiskt sociala medier egentligen är. Att det bara handlar om att vara sig själv. Och lika ointressant att diskutera som att diskutera ledarskapsfrågor och hur en detaljerad metadiskussionen runt det hela snarare just för tankarna till manipulation och styrda diskussioner. Det samtalet med honom och  Niclas Strandh har snurrat vidare i mitt huvud.

Nu tack vare Jespers kommentar om Internettillgången vet jag vad vill säga.

Sociala medier är inte alls beroende av Internet. Visst de facto kommer t.ex. Twitter fungera riktigt uselt utan tillgång till Internet eller bredband 🙂 Men så här ser jag det.

Sociala medier handlar om digitala tjänster som stöttar våra djupt mänskliga behov av att interagera med andra människor i en ny era av kunskapsdelning. Inget annat. Det betyder att det grundbeteende dessa tjänster stöttar egentligen gäller oavsett tillgång till nätet.

Jesper i sin post gjorde den relevanta kommentaren om hur nytt allt är och att vi alla har tiden framför sig. :

”Efter en genomläsning av posten vill jag också tillägga att sociala medier är helt galet nytt. Bara 25% av jordens befolkning har tillgång till Internet, 77% i Sverige. Det är således inte så värst bråttom. Ni har all tid i världen att testa, skruva och försöka. Allt behöver inte göras på ett år eller en månad. Det är ok att sätta målsättningar som ska mötas först om 5-10 år. ”

Även om jag har för mig att alla senaste studierna från bl.a. WII nämner siffror som 90 – 96% tillgång till Internet. Det är väl tidningsläsandet på nätet som är så högt som 75% och att faktaletandet efter saker som intresserar oss är 77% så är Jespers poäng central vad gäller att vi just startat en resa. Att tiden att lära oss använda dessa nya tjänster finns.

Men det är ju så här. De sociala medietjänsterna är bara digitala tolkningar, gjorda av oss själva, av ett nytt förhållningssätt som präglar oss som individer, ett totalt mindshift som faktiskt kommer att återspeglas i företagens strategier oberoende av internet. Och det är precis därför jag vill att sociala medier inom ett företag inte bara ska vara en fråga för marknadsavdelningen.

Jag tror att Jocke Jardenberg på Mindpark skulle kunna gå loss på det här ordentligt som just suttit med uppdragsgivare som inte i hjärtat förstått eller sett detta nya alls. Kunskapsdelningen som nav och förmågan att (vilja) lyssna och lära samtidigt som man delar med sig av sin kunskap är de grundvärden som sociala medier stöttar. Detta är gigantiska steg att ta för vissa företag och branscher. Min egen inräknad.

Vi är nätverkande individualister idag som vill dela kunskap och där självuttrycket är starkt. De processer som startas när man väljer dialog istället för megafon är också det processer som påverkar företaget oberoende av internettillgången. Tiderna är förbi när en persons åsikter, en tidning eller en tv-kanal fullständigt kunde sätta agendan.

Internet stöttar vårt behov och vår vilja att kunna få kunskap återbekräftad genom tillgång till fler källor och perspektiv.  Ett förhållningssätt som påverkar företagens kommunikation över tid oavsett tilllgången till Internet eller ej. Faktiskt.

Sociala medier är lösningar på att vi har ett helt nytt sätt att förhålla oss till varandra och till vår omvärld. Där internets enorma styrka och demokratisering handlar om  tillgänglighet, närvaro och påverkan oberoende av tid och plats.

Det sker ett paradigmskifte. En kommunikationsrevolution. Som genomsyrar hela samhället från individnivå till organisationsstrukturer. Internet påskyndar sjävklart implementeringen av detta. Men finns det inte tillgång till internet är processerna och behoven hos oss som individer de samma.

Precis därför är sociala medier något för styrelserummen att hantera mer än för marknadsavdelningen enbart. Precis därför sniffar bara kampanjer på det stora omvälvande som egentligen sker när företag implementerar sociala medier. Dialogen, transparensen och autenciteten ger ju nycklar till framtiden för varje enskilt företag.

Brit Stakston

Till toppen