Sociala medier är vardag – så vad kommer nu?

I februari skrev jag om att sociala medier inte är något val längre. Idag har det kommit än längre. Sociala medier är vardag för de flesta företag. Vi kan snart stämma in med Charlene Li i “social networks will be like air” för det kommer närmare. Sociala medier, den sociala webben och konversationsmarknadsföring är vardag – snart nog en naturlig del i varje företags mediemix. Vardag genom att man hanterar sociala medier dagligen på något sätt och är medveten om att det är en arena som bör bevakas. I minimifallet finns en beredskap och insikt för att sociala medier är ett utmärkt early warning system. Fler och fler börjar också att prata och delta. Det finns också större nyfikenhet och mindre skepsis, allt fler kan allt mer och försöker förstå hur man kan dra nytta av att föra en konversation med sina konsumenter istället för att trycka ner budskapet i halsen på dem.

Visst finns det de som fortfarande tror att det handlar om något ställningskrig om antingen eller vad gäller t.ex. sociala medier vs traditionella medier. Alternativt ser inte vissa aktörer att dessa nya plattformar för kommunikation kommer att påverka deras affär i någon större utsträckning. Men det är ett synsätt som blir allt ovanligare. Det finns inga ringhörnor längre. Det är bara att inse att man måste ge sig i kast med det nya på ett eller annat sätt.

När vi nu möter deltagare på kurser som har god koll på de kunder vars sociala mediearbete vi stöttat – efter att de förekommit som exempel hos andra föreläsare så får det för oss bli symbolen för att det är dags att gå vidare. Så vad ligger framför oss nu?

Den första perioden av utforskande, testande och inkluderande av sociala medier i ett företags kommunikation når nu nästa fas – implementering och utvärdering.

Vad kommer att hända nu? Jo det riktigt intressanta blir nu när sociala medier får verka fullt ut och i bästa fall leder till den affärsutveckling vi menar det ytterst handlar om i de allra flesta fallen och hur det även påverkar företagens interna organisationsstrukturer.

Evangeliserandets tid om sociala medier är nu över i Sverige och mainstreamanvändandet av sociala medier är snart ett faktum. Tjänsterna utvecklas och kopplas ihop med varandra, nya dyker upp och andra blir professionaliserade på ett sätt vi inte sett tidigare.

Vi ser att framtiden kommer handla om att just koppla ihop trådarna. Jag och Niclas Strandh, som numera jobbar som en fast konsult till JMW, kommer att arbeta mycket mer med att förfina och segmentera kunskapen om användning av sociala medier i olika delar av företagens organisation: för det vi lärt oss under snart två år i möten med företag är att det inte är på marknadsavdelningen som sociala medier kommer att användas – och det är faktiskt inte där som den riktiga utvecklingen av varumärket, upplevelsen av företagets själ och hjärta, kommer att ske utan på många andra ställen: i supporten, i kundtjänsten, på HR-avdelningen och i ledningsrummen.

Sociala medier är extremt roligt, det är spännande och ingen blir någonsin fullärd, för det förändrar sig varje dag. Vårt arbete på JMW har förändrats och förändras konstant genom att sociala medier blir vad det ska vara: grunden för att kunden ska kunna konversera med sin kund på ett för dem båda relevant sätt.

/Brit Stakston

Till toppen