Sociala medier är kommunikation. Punkt.

Sociala medier. Twitter. Facebook. LinkedIn. Bla bla bla. Tidningarna fylls numer av mer eller mindre stressande artiklar och krönikor för företagen. Bläddrar idag igenom Computer Sweden och inser hur förvirrat och stressande det nog kan upplevas av en  företagsledare som gör precis det, hastigt bläddrar igenom. Hur ska man kunna hantera det nya medielandskapet? Vad får man för bild av sociala medier.

Jag sänkte Metros aktie via Twitter står det idag för att bara någon vecka tidigare i samma tidning funnits en krönika med rubriken Twitter den nya porrkanalen. Hur hänger det här ihop? Från affärskritiska effekter till spam och trams…

Eller dagens juristspalt i CS om att informationsflödet i sociala medier kräver kontroll och hur man som företag ska kontrollera det innehåll som lämnas ut. Lite längre fram i samma tidning finns också en krönika om att det är viktigt att inte tappa fattningen inför de sociala nätverken. Rubrikord som ”kontroll” och ”tappa inte fattningen” blir kanske lugnande ord till smått panikslagna företag som försöker hinna ifatt  ett skenande tåg.

Vi i kommunikationsbranschen stressar också på och funderar nu om sociala medier är fel begrepp. Ska vi kanske prata sociala webben eller konversationsekonomi istället? Själv känner jag att allt börjar loopa bland oss som funderar runt det här med sociala medier.

Så här är det. Företag måste idag bara sätta sig ner och infoga sociala medieperspektiv i de kommunikationsstrategier som finns om de vill vara relevanta för allt fler i sina målgrupper. Dessa strategier ska förstås också vara förankrade på ledningsnivå.

Hur vill ni och hur kan ni hantera de sociala medierna – på kort och lång sikt. Det är ingen svår vetenskap det här. För de flesta verksamheter är det till stor nytta för kunderna och bidrar på sikt dessutom till affärsutveckling. Den kommande affären ligger ytterst i förmågan att lyssna på målgrupperna. Det finns helt enkelt en relevans i att addera dels nätbaserade dialogformer med sina målgrupper dels distribuera sin närvaro bortom den egna plattformen. Vara där målgrupperna är i än större utsträckning. Och ha förståelse för att det faktiskt efterfrågas eftersom vi vill ha mer personliga relationer även med företag.

Självklart förändrar inga nya begrepp något. Sociala medier är ett samlingsnamn så gott som något, menat ursprungligen att särskilja dem från de traditionella mediernas sätt att föra ut budskap – ofta med megafon – från en aktör till många. Idag sker ett flöde av delade kunskaper, erfarenheter och åsikter mellan många. Sociala medier är användargenerat innehåll baserat på dialog och konversation. Vi människor har förfinat och förädlat tekniken som står oss till buds så den stöttar våra djupt liggande behov av att kommunicera med varandra.

Internet 1997 var inte sociala medier. Det var företagsbroschyren eller artikeln på nätet. Distribuerat. Men inte något mer. Det sociala på nätet idag ligger i att vi kan dela upplevelser, innehåll och erfarenheter med varandra och lätt sprida innehållet vidare till fler plattformar. Men allt på internet varken är eller behöver vara socialt.

Idag sker också en sammansmältning av allt. Även de traditionella medierna blir allt mer sociala och läsarmedverkan sker på ständigt nya sätt. Det är läge att säga något väldigt grundläggande. Sociala medier är kommunikation. Briljanta kommunikationsverktyg. Men det handlar bara om kommunikation genom dialog. Inget nytt under solen. Egentligen…

All kommunikation, långt före sociala medier, handlar om att föra information från en punkt till en annan. Och parametrar för framgångsrik kommunikation har alltid handlat om timing, autenticitet, trovärdighet och transparens. Kommunikationen har också alltid byggt på långsiktighet, delaktighet och haft ett  starkt resultatfokus för företag. Inget av detta är annorlunda idag. Det gäller för sociala medier och särskiljer dem inte från tidigare kommunikationsformer.

Vad åstadkommer då framgångsrik kommunikation? Jo planering. Så självklart ska kommunikationen via de sociala medierna också planeras. Policy, strategi och planer måste finnas. Varför tror vi att kommunikationen från företagens sida på de sociala medierna ska särskilja sig så radikalt och beskrivas som rena Vilda Västern?

Närvaron i de sociala medierna bygger på samma grundprinciper som alltid funnits för kommunikation för ett företag. Det ”nya” ligger i att det är kommunikationsformer som prövar och skärskådar t.ex. transparens än starkare och snabbare. Men å andra sidan är det också till en extrem fördel för företag – för det är lika lätt för företag att snabbt få ut sin version. ”Så här ser det ut – så här tänkte vi” vilket ger trovärdighet. Företagen har också en plattform för att ge målgrupperna chansen att förstå vad man som företag faktiskt menade. Det är transparens som skydd. Inte som hot.

Det är också så att det fragmentiserade medielandskapet rymmer otroliga möjligheter för ett företag eftersom alla dessa plattformar behöver fyllas med innehåll. Varje företag sitter på unik kunskap och nya perspektiv. Använd de arenor som finns för att synliggöra detta. Sätt er verksamhet och er kunskap i relation till dagsaktuella frågor som diskuteras bland människor – i nya och gamla medier och i samtal med varandra on-line. Nyckelordet är inte kontroll. Nyckelordet är möjligheter.

Visst sociala mediers logik ställer lite mer krav på att vara flexibel genom att mediet är så snabbt. Många perspektiv kan genomlysas samtidigt och blir snabbt tillgängligt för ett stort antal människor. Oberoende av tid och plats. Men grunden är densamma för ett företag. Kommunikation och intresse för sina kunder.

/Brit Stakston

Till toppen