Sociala medier är ju så enkelt . . .

Sociala medier är digitala tjänster som stödjer djupt mänskliga behov av dialog och interaktion. Inget annat. As simple as that. Interagerande som nu stödjs av digital teknik och därmed bär fram och gör din egen och företagets kommunikation sökbar och delbar över tid. Oberoende av tid och geografiskt avstånd.

Sociala medier är något så effektivt och enkelt som digitala hjälpmedel för företag att kunna ge av sin kunskap, bygga sin egen kunskap om sina kunder/målgrupper och göra dem t.ex. delaktiga i utvecklingen av företagets produkter och tjänster.

Antal pitcher, sociala mediedragningar och kurser har varit sanslöst många den senaste månaden. Det bästa med alla dessa möten och föreläsningar är den djupa kunskap det ger i vad som skrämmer, utmanar och lockar företag med sociala medier. Och just rädslan är viktig att adressera. Jag vill betona att vi bygger de sociala medierna. Vi styrs inte av ett ondskefullt manipulerande okontrollerbart nät. Vi bygger det tillsammans. Var och en av oss.

Företagen är ofta rädda för sociala medier för att de:

  • förlorar kontrollen
  • inte törs/vill höra vad som egentligen sägs om företaget och dess tjänster/produkter
  • oroar sig för en flodvåg av kritik när dörren till dialog öppnas
  • oroar sig för vem får säga vad på företaget, ”ska jag svara?”
  • tror att det är dyrt och sist men inte minst….kräver tekniskt kunnande.

Sociala medier är inte något tekniskt ”mumbo jumbo” endast för den extremt invigde eller kräver ett tekniskt kunnande. Det finns ofta en bild av att det krävs just ett teknikkunnande eller förståelse för tekniken i sig för att sociala medier ska kunna användas/appliceras eller förstås. Men det är ju inte sant. Det behövs inte alls.

Allt är som vanligt vad gäller kommunikation som profession. Det handlar fortfarande ytterst om vad man vill åstadkomma med sin kommunikation. Sedan finns det massor av sociala medietjänster som blir en del av de verktyg som kan och bör användas för t.ex. en förbättrad dialog, produktutveckling, krishantering, tillgänglighet, spridande av information eller för positionering av företagets produkter och tjänster. Kunskapen om vilka de mest relevanta sociala medietjänsterna är och vilken tonalitet som behövs kommer kanske att finnas internt eller vänd er till bra konsulter ; )

Det gäller bara att ställa sig frågan överhuvudtaget. Vad kan sociala medier göra här?

Nyfiken? Ja men säg vad du vill åstadkomma så ger vi gärna förslag för vilka sociala medietjänster som vore de mest kraftfulla för er att använda.

Sociala medier är också ”billiga” genom att det inte behövs några stora utvecklingskostnader längre för det digitala stöd som tjänsterna ger. Kostnader för rörligt på nätet är långt ifrån vad tv-produktioner kostar idag. Ett socialt nätverk kostar inget att sätta upp. En bilddeldningstjänst kostar inte heller många hundralappar per månad i proversionen. De kostnadsfria bloggplattformarna är användarvänliga, kraftfulla och även de förenade med extremt låga kostnader även i proversionerna. Den här listan skulle kunna göras hur lång som helst. Under kurser vi ger är just det här med ordet gratis ofta en chock för företagen. Den låga prisbilden kräver även den ett nytt mindset hos företagen…faktiskt.

Sociala medier kostar i princip en enda sak….nämligen tid. Och det är ofta ytterst en fråga om prioriteringar. En av våra kunder tog det beslutet att skära ner på två av sina offentliga framträdanden per halvår som kräver mycket tid och förberedelser till förmån för bloggandet. Omprioriteringar helt enkelt.

Såg precis en, som vanligt, bra postning på Mindpark om vad sociala medier egentligen innebär. Läs gärna för ytterligare pusselbitar.

Som sagt. 2008 års mantra för egen del har varit att det är ett paradigmskifte – en sann kommunikationsrevolution vi befinner oss i. 2009 kommer att bli ett spännande år. Trots lågkonjunktur.

/Brit Stakston

Till toppen