Sökresultat för: facebook

Facebookskandalen och hur det påverkar marknadskommunikationen

Facebookskandalen och hur det påverkar marknadskommunikationen

 

Facebook är i den värsta kris de varit sedan de startade. Den kommer påverka alla som idag arbetar med marknadskommunikation på sociala medier. Vi på JMWGolin följer det intensivt och beskriver några av de effekter som blir och vad man som marknadsförare kan behöva tänka på just nu.

Diskussionen har varit komplex och många gånger fylld av missförstånd och rena faktafel men också i grunden valid kritik av den alltför öppna data tillgången och laissez-faireinställningen från Facebook, något som Mark Zuckerberg nu erkänner. För många digitala marknadsförare, pr-byråer och andra som jobbat med Facebook länge, har de starka aversionerna och människors förvåning i sig varit lite överraskande då det här har varit känt, och många har använt sig av dessa möjligheter fram till att Facebook stängde ner stora delar av tillgången till API för utvecklare 2014.

Själva diskussionen baserar sig på flera olika – i sig delvis självständiga – delar som lätt blandas ihop. Fake news-debatten blandas med hantering av personlig data med det faktum att Cambridge Analytica hade stulit sin data från Facebook i sig. Det som också glöms bort i debattens vågor är att all data som vi som enskilda släpper ifrån oss har vi själva godkänt för användning: i sin helhet i den överenskommelse som varje användare gör med det sociala mediet respektive när det kommer till de undersökningar och tester som ligger till grund för hela krisen ett uttalat godkännande innan man gör testet.

Datadriven marknadsföring är hett. Facebook är inte ensamma om att samla ihop så mycket persondata som möjligt utan allt från våra stora medier till våra egna mailinglistor av kunder bygger på samma sak: att få så mycket information som möjligt så att marknadsföringen kan nå rätt person vid rätt tidpunkt med rätt erbjudande.

Det som nu sker i kölvattnet av Cambridge Analytica och Facebookkrisen, tillsammans med att GDPR blir verklighet om någon månad, är att Facebook och andra tjänster stryper tillgången till datan via sina olika API.

Generellt blir det därför svårare att arbeta med datadriven marknadsföring. Det kommer finnas mindre tillgång till bra data, både på personnivå men inte minst på aggregerad nivå. Nivån på precisering kommer bli mindre och därmed kommer konsumenter uppleva lägre grad av relevans i reklamen.

Några viktiga punkter som kommer försämras och förändras.

  1. Social listening. I och med att Facebook stänger igen sitt API ännu mer liksom att Instagram markant stänger igen sitt så kommer företag som säljer tjänsten att kunna lyssna på vad människor gör på sociala medier i relation till varumärket inte kunna ge samma nivå på service. Det innebär att marknadsförare får mindre data att ta beslut ifrån, det blir svårare att förstå målgrupperna och på riktigt kunna lyssna på vad som buzzas.
  2. Köpt socialt. GDPR har redan satt vissa käppar i hjulet i att kunna samordna den interna datan och leads-listor med exempelvis Facebooks köpta format men nu när Facebook väljer att dels stänga ner inkommande personlig data även från andra tjänster respektive minska på tillgången till befintlig aggregerad persondata så blir det viktigare att arbeta med det köpta på ett strukturerat och konsistent sätt. Träffsäkerheten kommer att minska vilket gör att många kommer fortsätta köpa på bredd istället för att utifrån de förutsättningar som finns arbeta med målgruppsanpassade köp.
  3. Social selling. Inom fr a B2B men också mer och mer inom B2C har sociala medier gett möjlighet att kunna samla in relevanta leads. Genom inbound marketing tillsammans med sociala kampanjer har marknadsförare och konsumenter sluppit ett antal kallringningar och tjatförsök. GDPR respektive de ändrade förutsättningarna för data från sociala medier innebär att det här blir mycket svårare, och fr a när det gäller GDPR kräver mycket mer säkerhet i den interna hanteringen av personlig data.
  4. Social media management. Nedstängningarna och avgränsningarna av API kommer också att påverka de social media-managementsystem som vi använder mer och mer. Dels kommer det i vissa fall innebära  bortfall i kommentarer och för systemen försök att hantera de mindre mängder anrop som exempelvis Instagram nu flaggat för, respektive att statistiken kommer bli mindre precis och i vissa fall svårare att få tag i. Det innebär att vi kommer veta mindre.

Det kommer bli en knepig senvår och sommar för sociala mediearbetet men när vi hittar våra metoder så kommer det att landa i något bra. Vi kommer också se en lättnad i situationen och för Facebook och andra sociala medier finns det ett intresse att hitta former för att också ge bättre aggregerad data men den kommer att vara mycket mer anonymiserad än tidigare. På lång sikt kommer sociala medieföretagen fortsätta vara vinnare i det här.

Vad kan man som marknadsförare göra på kort sikt? Just nu är en bra tid att arbeta strategiskt med sin närvaro på sociala medier både på egna kanaler, att strukturerat fortsätta att bygga sin närvaro i algoritmen både genom att arbeta med att öka sin organiska räckvidd men också genom att kontinuerligt jobba med köpt socialt mot sin målgrupp. Till det kommer att arbeta med influencer marketing och med egna ambassadörer för att på så sätt bli relevant och intressant hos kunderna.

Vill du ha hjälp med att tänka strategiskt och arbeta med förtjänade medier? Hör av dig till oss på JMWGolin! Vi är som pr-byrå specialiserade på att se helheten runt förtjänade medier och har specialister inom sociala medier och influencer marketing.

Vad marknadsförare behöver tänka på runt Facebooks förändring av algoritmen

Vad marknadsförare behöver tänka på runt Facebooks förändring av algoritmen

Facebooks förändring av algoritmen slog ner som en bomb i mediarapporteringen för någon vecka sedan. Efter att röken lagt sig lite kan de flesta notera att det kommer innebära stora förändringar men är en logisk fortsättning på den väg som Facebook valt sedan något år: att se till att användarna trivs. Jag går igenom vad vi vet och ger några råd för att kunna möta det nya nyhetsflödet på världens största sociala nätverk.

Det viktiga i den nya förändringen handlar om aktivitet. Facebook har sett en utveckling där användare på många sätt använder fr a nyhetsflödet som ett passivt nyhets- och underhållningsflöde. Att Facebook själva under senaste året viktat upp rörligt material, som i grunden är relativt passivt media, har självklart hjälpt till liksom att många medieföretag (och många marknadsförare och kommunikatörer) sett Facebook som endast en plattform för att generera trafik till de egna plattformarna. Så för att ”bring people together” som deras nya mission lyder, och skapa ett mer livfullt flöde så valde de nu ett antal förändringar i algoritmen:

– Lyfta upp vänner, familj och personliga konton som viktigare i algoritmen
– Lyfta upp engagemang som viktigaste punkten i algoritmen – och i detta framförallt kommentarer.

Till detta har man gjort ett antal mindre förändringar, bland annat att inte ge vissa format högre genomslag än andra. Självklart innebär det också att en del ”sanningar” också förändras eftersom förändringar i algoritmen får följdverkningar i form av mindre räckvidd för rörligt material, det krävs annorlunda timing och många fler konsekvenser. Facebook gör det här för att satsa på användaren – eftersom utan användare så finns ingen data och samtidigt heller ingen affär för annonsering. Det är en trend som vi ser hos många olika sociala nätverk kommande år.

Det här är inte något nytt – Facebook har gjort liknande förändringar de senaste åren och de flesta av oss flaggar för Facebook Zero – att den organiska räckvidden, dvs den räckvidd vi har helt gratis utan köpt eller viral spridning, går ner till noll. Detta pga allt från densitet, mängd och självklart – Facebook som vinstdrivande företag.

Den här förändringen fick dock stort genomslag. Detta då det på många sätt slår hårt mot medier och ganska många medier menade att det var en krigsförklaring mot de fria medierna. Många menade också att Facebook bara ville ha mer betalt.

Självklart kräver det här förändringar i hur vi ser på vår Facebooknärvaro: det kommer krävas en del förändringar – inte minst i det mindset som många företag har gentemot sina uppdateringar. Att driva en Facebooksida enbart med meningen att bara driva trafik till egna plattformar kommer vara meningslöst, och att endast göra innehåll som bygger på att informera om saker lite att slänga tiden i sjön. Facebook är vare sig en trafikgenererare eller en anslagstavla utan ett socialt nätverk. Det är vad den senaste uppdateringen slår fast.

Några viktiga punkter för marknadsförare och kommunikatörer i samband med Facebooks algoritmförändring:

– Engagemang är vad som påverkar algoritmen. I den nya förändringen har Facebook valt att ge extra tyngd för kommentarer och då långa kommentarer. Alltså måste innehåll som postas bli öppet för diskussioner och byggt på ett sätt som innebär att människor vill kommentera. Ställningstaganden, frågor, tips mm som attraherar människor att prata med varumärket och varandra kommer vara vinnare.
– Algoritmförändringen innebär inte att alla andra möjligheter till att skapa engagemang är meningslösa. Facebook bygger fortfarande på att delningar är viktiga för att öka räckvidden på samma sätt som att likes och reactions ger plus i algoritmen.
– Det är ingen större idé att försöka att göra engagement-baits – tävlingar eller uppmaningar till att endast tagga andra eller kommentera kort. Detta kommer vara hårt hållet av Facebook själva för att undvika att förändringen innebär spammigt innehåll.
– Producera material som kan stå för sig själv – och som därmed kan aggregera dialog och kommentarer. Undvik att driva trafik som primärt mål utan som komplement.
– När ni gör rörlig bild – tänk social video istället för informativ film och titta på möjligheterna med livesändningar med medvetet arbete med interaktion och kommentarer.

Facebooks förändringar stökar till det men är i längden bra för nätverket. Som marknadsförare behöver vi se till att arbeta med algoritmen och göra så rätt som möjligt. Då kommer Facebook bli en fortsatt viktig kanal för marknadsföring och kommunikation och ge effekt som inget annat kan ge.

Vill du veta mer eller få strategiskt hjälp med ditt sociala mediaarbete – hör gärna av dig!

Facebook, algoritmer, falska nyheter och utanförskap – vägen till Vita huset

Det amerikanska presidentvalet är över. Det har varit en lång valrörelse som slutade med ett stort utropstecken och en käftsmäll mot de traditionella maktsfärerna. Medierna, det politiska etablissemanget, finansen, kändiseliten, etc, alla fick se sin kandidat förlora mot en outsider. Och jag måste trots allt erkänna att det känns skönt att valet är över. Få saker har upptagit min hjärna och mitt hjärta så mycket under de senaste åren.

Nu har valanalyserna börjat. Hur kommer det sig att alla prognoser slog fel, att alla undersökningar visade på ett annat resultat? Vilket var Trumps framgångsrecept?

De första analyserna pekar på Trumps kampanjs förmåga att utnyttja sambandet mellan direktsänd tv och sociala medier.  När Trump gjorde ett utspel direktsändes det, sedan hade kampanjapparaten förmågan att skapa momentum i de sociala medierna. Eller bemöta de negativa skriverierna i de traditionella medierna. Och spridningen stöttades av framförallt Facebooks algoritmer.

När Clinton lutade sig mot ambassadörer behövde inte Trump några ambassadörer som skulle ge hans kampanj glans. Clintons ambassadörer uppfattades som del av etablissemanget och eliten. Vilket troligen inte var någon fördel.

I en artikel i New York Magazine hävdar man också att kampanjen kan också tacka de falska nyheter som spreds och repeterades på Facebook. I USA använder 170 miljoner personer Facebook dagligen och nästan hälften av användarna får sina nyheter där. Dessa falska nyheter presenterades i användarnas på samma sätt som övrigt innehåll. I takt med att dessa falska nyheter sprids accelererar spridningen och Nymag jämför spridningen med DDoS-attacker mot vår IT-infrastruktur. De tar över den ”normala” politiska debatten.

Facebook har kontrat och menar att så är inte är fallet. Dels så lyfter de fram att deras användares förmåga att själv bedöma materialet. Mark Zuckerberg menar också att 99 procent av materialet är autentiskt.

Jag tror att vi i eftervalsanalysen kommer att få höra många röster som ifrågasätter algoritmerna. Redan har flera kritiska röster höjts som menar att algoritmerna bidrar till att förstärka en åsikt genom att se till att användarna presenteras för liknande innehåll. Eller oförmågan att hantera falska nyheter. Vad händer om algoritmerna missbrukas, eller användas av krafter som vill rasera det demokratiska systemen?

Men Trumps kampanj utnyttjade det utanförskap som stora gruppen i samhället känner. En klyfta som förstärktes av bilden av Trumps anhängare som målades upp, de beskrevs som den minst vassa knivarna i lådan.

Det är ett utanförskap som växer i Sverige och stora delar av Europa. Den politiska eliten och etablissemanget har tappat kontakten med dessa grupper. Stora grupper inte känner igen sig i den bild som målas upp av eliten. De känner inte igen sig i de frågor som etablissemanget diskuterar. De känner sig utanför och inte sedda. Trump såg dem och gav röst åt dessa grupper under valrörelsen. I Sverige ser vi klyftorna växa mellan stad och land, mellan välbärgade områden och städernas förorter.

Inför den kommande valrörelsen i Sverige så behöver de politiska partnerna vakna, kanske blev Trumps seger den väckarklocka som behövs. Säkerställa att de har förmåga att sprida sina budskap på Facebook och övriga sociala medier. Se till att de kan hantera ryktesspridning och falska nyheter. Men den stora frågan tror jag är hur vilken förmåga man har att häva det utanförskap och få dessa grupper att känna sig inkluderade och sedda.
/Björn Mellstrand

Nu dör Facebook!

Eller i alla fall minskar populariteten för Facebook hos amerikanska ungdomar, det visar statistik från MarketingCharts. När 16-åriga amerikaner tillfrågats under hösten om vilka sociala medier de föredrar landar Facebook på 45 procent – ett tapp från 72 procent jämfört med när samma fråga ställdes i våras. Ett dramatiskt fall där den enda sociala medie-kanal som ökar nämnvärt är Instagram, från 69 procent till 76 procent.

Sedan internet föddes har vi blivit vana vid flugor som dominerar våra liv för att strax lämna det – som om ingenting hade hänt – till förmån för en annan tjänst som tillfredsställer våra behov lite bättre. Tänk ICQ, Lunarstorm och AltaVista. När Facebook-inbjudningarna började trilla in under förra decenniet var det väl få som trodde att det skulle uppta en så stor del av vår mediekonsumtion och att intresset skulle hålla i sig så här länge. Det krävs helt enkelt en del förnyelse för att behålla vårt intresse.

Som de krassa kommunikatörer vi är har vi såklart funderat på när intresset för Facebook skulle avklinga. Eller framför allt, av vilken anledning börjar folk tappa intresset?

Intresset för att skaffa ett Facebook-konto bestod ju i att komma i kontakt med gamla bekanta och nyare vänner. Det blev ett sätt att få koll – och visa upp sig själv! Men på sistone beskriver allt fler hur Facebook blivit ytligt och ointressant där man tar ställning för sakfrågor och principer (Facebook närmar sig Twitter allt mer), med ett alltför riktat och styrt flöde och en stor mängd vänner som man inte vill dela allt med.

Instagram är intimare, av flera anledningar: en bild säger mer än 1 000 ord och möjligheten finns att ”börja om”. På Instagram måste jag inte inkludera alla i mitt flöde utan kan begränsa vilka som får följa mig – och det går att följa andra anonymt. I jämförelse med Facebook innebär det att jag inte bara visar vad jag står för utan tydligare visar vem jag verkligen är.

Igår släppte Stiftelsen för internetinfrastruktur statistik från den kommande rapporten Svenskarna och Internet 2014. Den visar att Instagram-användandet växer även bland svenskarna, dock inte i sådan utsträckning att Instagram konkurreras ut. Fortfarande är Facebook störst och framför allt använder svenska ungdomar (12-25 år) både Facebook och Instagram.

Är det så att ”hantverkstrenden”, som vi bland annat sett i form av diverse mat som ska lagas från grunden i vår längtan att eftersträva det genuina, nu även avspeglar sig i vår mediekonsumtion? Är det så att Instagram fyller funktionen av att knyta våra relationer närmre oss? Det blir spännande att se om de svenska ungdomarnas beteende följer de amerikanska under det kommande året.

Grattis Facebook 10 år – vad stor du blivit!

mark

Grattis Facebook och Mark Zuckerberg! 10 är och jäklar vad du förändrat spelplanen för kommunikation.

Här några av de poster som vi på JMW skrivit om Facebook. Man kan nästan tro att vi varit PR-byrå för Facebook vilket vi faktiskt fått dementera ett antal gånger under åren. I våra poster finns alltifrån de första nykära ögonblicken till de där stunderna då förälskelsen gått över till en vardaglig relation. Men som i alla relationer kommer stunder då man tvivlar….

Minns när journalisten Rolf van den Brink envisades med att kalla mig Mrs Facebook varje gång vi sågs den där hösten när antalet svenska Facebookanvändare översteg 1 miljon. Det var inte menat som en komplimang. Ur kommunikationsbranschperspektiv var det verkligen då Facebook klev in på den svenska arenan och förändrade mycket av relationsbyggandet mellan konsumenter och företag.

Hösten 2007 kommenterade jag för första gången Facebook i SVTs Aktuellt efter att vi genomfört en Facebookundersökning då passerades miljonstrecket från att ha varit enbart 40 000 svenska användare samma vår.  Idag finns drygt 5.2 miljoner aktiva svenska Facebook-konton och Facebook har blivit en infrastruktur för att hantera logistiken i vår vardag.

Själv kommer jag att tillbringa Facebooks 10 årsdag just genom att bland annat prata om Facebooks roll i våra liv.

Här följer ett kortare utdrag ur min kommande bok följt av några av JMWs tankar om Facebook under åren som gått.

”Framtiden då – Facebook är väl ändå ute?

Från skolkatalog till infrastruktur

Facebook har under åren utvecklats från en skolkatalogsliknande privat social nätverkstjänst till det som idag är mer av en heltäckande digital infrastruktur. Antalet svenska Facebookanvändare överstiger nu 5.2 miljoner och tjänsten används för att sköta både privata, yrkesmässiga och engagemangsdrivna intressen. Facebook blev också för många en pedagogisk vägvisare in till de sociala medierna i stort. Facebook fick snabbt också mycket uppmärksamhet i medierna och var ena dagen så gott som lösningen på de flesta världsproblem för att nästa dag vara en övergående fluga eller ett hot mot mänskligheten.

Praktisk social infrastruktur i vardagen

Utvecklingen av Facebook har oftast skett i nära relation till användarna och med privatanvändarnas bästa i fokus hela tiden. Inte företagens och ännu inte fullt ut investerarnas. Ofta när de prövat gränserna för mycket har de sedan tagit till sig av kritiken. Det är lätt att föreställa sig hur stora påtryckningarna också varit från företag och andra verksamheter som önskat sig större synlighet. Facebook hade kunnat vara än mer täckt med annonser. Det räcker med att titta på närmaste tidningssajt för att förstå hur det hade kunnat se ut. Mark Zuckerberg som grundare har hållit fast i det grundfundament som skolkatalogen tog sin utgångspunkt i nämligen att allt bygger på de sociala relationerna. Det är fortfarande det som är själva grundfundamentet i Facebook, 10 år senare.

Efter börsnoteringen 2012 prövas förstås allt fler nya annonsformat för att kunna ge de förväntade avkastningarna till aktieägarna. Aktieägarnas vinstkrav blir ett problem om de inte förstår att Facebooks relevans bygger just på de sociala relationerna. Slutar man ta hänsyn till Facebooks relationslogik och adderar mer traditionell annonsexponering kommer de troligen upplevas som besvärande för användarna. Nyckeln till framtiden för Facebook ligger i stor utsträckning i hur man kan lyckas, att med hjälp av all den data som finns i tjänsten, skapa relevanta annonser som användarna exponeras för i exakt rätt tid för dem. Dessutom ska de fungera i mobilen som på allt fler marknader är den primära plattformen för tjänsten. I Sverige besöker 76 procent av 16 – 25 åringarna dagligen Facbook och når tjänsten främst via sin smarta mobil.

Oberoende av börsnoteringens ökade avkastningskrav på tjänsten finns en utveckling där Facebook kompletteras av fler digitala arenor. Det publika personliga socialiserandet görs på fler plattformar och ofta finns en tydlig strategi för vad man visar på vilken plattform. Allt delas inte längre med alla på Facebook. Det utesluter inte alls att Facebook som den lättanvända och praktiska infrastruktur som underlättar en mängd saker i användarnas vardag har sin centrala roll. Facebook utvecklas hela tiden för att erbjuda tjänster inom allt tänkbart på nätet från privata till yrkesmässiga behov. Genom Facebook hittas mycket av det man behöver hålla sig uppdaterad med på ett enkelt och översiktligt sätt och deras mål är att kontinuerligt erbjuda fler tjänster för att vara navet på internet. Efter de tio år tjänsten funnits kan man idag enkelt på en plats ha koll på allt ifrån nischade intressegrupper både privat eller inom jobbet, fritidsaktiviteter såsom organisationen man valt att engagera sig i, banken, skolan, jobbet och få hjälp att hålla koll på evenemang eller sprida de egna man genomför. Det går också enkelt att hålla kontakt med vänner genom meddelandefunktionen bara synliga för varandra eller i de slutna specialinriktade grupperna som finns inom det mesta man är intresserad av. Facebook blir alltså parallellt en plats för mer slutna diskussioner.

Plattform för strategisk kommunikation

Trots oron för ett Facebook som drunknar i irrelevant reklam eller påståenden om att ingen använder tjänsten längre är det alldeles för tidigt att räkna ut den. Den investering som är gjord i Facebook av användarna både i tid och nätverkande gör att den har ett speciellt och unikt grepp dem åtminstone de närmaste åren. Trots att användandet förändras och kommer att förändra sig är det en relevant plattform att använda även för ett strategiskt kommunikationsarbete.

Högst troligt är att ingen tjänst kommer att helt och hållet ersätta Facebook genom att alla de relationer man har på sajten följer med till en ny plattform. Den resan är gjord en gång och kommer inte upprepas. Just därför kommer också Facebook vara en infrastruktur för sociala relationer mycket längre än vad många trodde när tjänsten startade. Ingen annan plattform samlar så många relationer och i så många länder över världen.

Facebook är väl ändå ute?

Det är alltså alldeles för tidigt att räkna ut Facebook och detta med att inga unga använder tjänsten längre får tas med en nypa salt.  Facebook är en av de plattformar som scannas av regelbundet trots att allt inte nödvändigtvis berättas för alla där på samma sätt som när tjänsten var ny.  På Facebook använder man gärna grupper eller meddelandefunktionen men kompletterar också med andra tjänster.

Ett ifrågasättande värt att vrida och vända på är det klassiska argumentet mot Facebook som funnits under ett par år ”ingen vill vara där nu när mormor och morsan eller farsan är där”. Ett uttalande som är typiskt för att i en tid med nya plattformar som innebär nya kommunikationsmöjligheter välja att se på dem utifrån förväntade beteendemönster.

Facebook är inte och har aldrig varit den coola undergroundklubben där nu mormor plötsligt kliver in. Facebook är snarare vägarna i vår stad där unga och äldre möts helt obehindrat varje dag.  Där man som ung hittar strategier för att inte alltid hänga på samma ställen, vare sig med mormor eller klasskompisarna man inte gillar. Men ibland gillar man att mötas och småprata, ta en fika även med mormor. Och man kommer att återvända eller upptäcka nya gator under livet. Vilket betyder att Facebook som första stopp för att kolla upp nya bekanta och spana på kommande klasskompisar eller arbetskamrater fortfarande sker. Eller för att hålla koll på den motaktion eller demonstration man vill delta i. Även om man sedan för andra delar i livet kompletterar med andra plattformar.

Genom Facebook finns en möjlig kontaktyta till många människor och kan lika gärna innebära nya former av interaktioner och relationer. Oberoende av ålder, kön och plats kan man via Facebook förenas runt ett intresse. Facebook blir en hyfsat neutral plats för det här mötet. Precis det där som traditionella föreningsmöten gett. I möten som skett inom idéburen verksamhet har möten över generationsgränser och andra grupperingsformer naturligt kunna erbjudas. Det är en av styrkorna att man arbetar tillsammans för en fråga utifrån ett intresse. Facebook kan lika gärna skapa den här mötesplatsen nu. Det är nog mer relevant att se hur sociala nätverk bidrar till att bryta de vattentäta skotten mellan t.ex. generationer. Vilket är oerhört intressant och därmed kan visa vägen till gemenskap och organisering runt frågor man vill engagera sig i. Det är alltså snarare den öppna mötesplatsen i sociala nätverk man kan värna om. Hellre än att avfärda Facebook genom att se på en ny en plattform med gamla ögon om beteendemönster kan man lika gärna öppna för att här finns nya sätt att umgås. Det sociala relationsbyggandet i sociala nätverk är viktigt att förstå.

Att tonåringar dessutom har behov av slutna rum i den tid av identitetssökande som pendlar mellan beroende och självständighet är också uppenbart. När det gäller att hitta sin egen mening med livet i samspel med andra behöver man få vara ifred och utforska detta. I den fysiska såväl som den digitala delen av sina liv. Konstigare är det inte vad gäller just den delen av synen på Facebook som ”ute” bland tonåringar.

Orosmoln

Finns det inga problem med Facebooks totala dominans som socialt nätverk? Jo massor och på många plan. Det är en enorm datainsamling som sker och långsamt blir medvetenheten om det allt högre.  Missbruket av insamlad data och andra integritetsbrott kan vara en av de saker som kan få Facebook på fall snabbare än väntat. Det kräver att de ökar sin transparens på området.

Vi användare ser ofta som individer ganska oproblematiskt (smått naivt) på detta med hur mycket vi avslöjar om oss själva genom Facebook. Vi ger oproblematiskt ifrån oss egen data för att få tillgång till olika tjänster. Vi ingår helt enkelt ett avtal med Facebook där vi gärna betalar för tillgång till tjänsten på det sättet.

Facebook som världens största nätverk bär ett stort ansvar för att vårda det förtroendet vi gett dem men även användarna måste bli mer vaksamma på utvecklingen och ställa krav. Vi är ju Facebooks viktigaste valuta.

Facebook vill vara internet

Avslutningsvis kan man konstatera att för många är Facebook synonymt med internet. Det är också Facebooks interna vision att vara just det och koppla samman alla internetanvändare över hela världen. Många är också de marknader där Facebooks tillväxt fortfarande är möjlig. Facebook tävlar helt enkelt med Google om att vara startfönstret mot internet och vill att det man hittar på tjänsten ska vara lika värdefullt som det som idag hittas vid en googlesökning.  Precis som många av de nättjänster som vuxit sig stora finns också hos Facebook en vision om att kontakten mellan människor på det här sättet ska bidra till att göra världen till en bättre plats.”

Brit Stakston

Ovanstående är ett utdrag ur delar av kapitlet ”Förändrad spelplan för kommunikation” i min kommande bok ”Tre tweets är ingen folkstorm”

Urval av texter om Facebook 2007-2014

Jakten på Facebooks etiska ansvar, Sveriges Radio, 21 december 2013, Medierna

Facebook, unga och behov av slutna rum, 30 mars 2013, Brit Stakston

Facebook, börsen och kraven som kommer, 18 maj 2012, Brit Stakston

Facebook kommer att försvinna…..,  26 februari 2012, Brit Stakston

Men företagskulturen då? Apropå Facebook och uppsägningar, 6 september 2011, Brit Stakston

Gillandet ett första steg, så påverkar sociala medier gamla folkrörelser, Tidningen Accent

Facebook back to the basics, 8 oktober 2010, Brit Stakston

Håller Facebook på att bli internet? 18 mar 2010, Björn Mellstrand

Facebook växer som kampanjkanal, 8 januari 2010, Svenska Dagbladet

Utvecklingen av sociala medier 2007 – 2012, Brit Stakston

2007 Facebook visade vägen, Brit Stakston

Facebook har över 1 miljon användare, Brit Stakston

Facebooks sociala annonser, 7 november 2007, Brit Stakston

Mobilisering via Facebook, 12 oktober 2007, Brit Stakston

Ny undersökning om Facebookfebern: Fyra av tio svenskar använder sig av sociala nätverk, 5 september 2007, Björn Mellstrand

Helgens Facebookvänner, 27 augusti 2007, Brit Stakston

 

/Brit


Inställt – Frukostseminarium: Kundtjänst på Facebook

inbjudan-frukostseminarium-550px

Uppdatering: Tyvärr får vi ställa in detta frukostseminarium, eftersom huvudpersonen har fått förhinder. Vi hoppas att vi snart kan återkomma med ett nytt datum. 

Facebook som ett verktyg för kundtjänsten? 

Svenska Dagbladet har sedan i våras använt Facebook som en kanal för kundtjänsten. Vad krävdes för att de skulle ta det steget, vilka hinder stötte de på, vilka möjligheter har de sett och vad blir nästa steg?

Det kan verka självklart att man ska ha kundtjänsten i de kanaler där kunderna finns. Men då kommer ofta tankarna om hur de andra kunderna ska reagera på det negativa som skrivs på Facebook-sidan, lyfter man inte upp alla problem till ytan då? Hur löser man det rent tekniskt, hur får man in alla ärenden i systemet?

Anna-Karin Thulin är chef för Kundservice på Svenska Dagbladet och finns på plats för att berätta om varför de tog steget och hur det gick till.

Brit Stakston är mediestrateg på JMW och kommer att berätta varför det är en bra idé att använda de nya sociala kanalerna för att hantera kundtjänstärenden.

 

När? Torsdagen den 21 november, klockan 0800-0900. Frukost serveras 0730.
Var? Hos JMW Kommunikation, Kungsgatan 24, 7tr.

 

 

 

Att manipulera medkänsla på Facebook

Facebook penetration

SvD skriver idag om hur Facebook ska lära oss att samspela och blir mer medmänskliga. Detta har de arbetat med i ett medkänsleprojekt lett av socialpsykologen Paul Piff som bland annat forskat på hur ojämlikhet kan minska människors empati och medkänsla och hur man kan ändra negativa mönster i samhället. Här börjar till och med jag tycka att ”storebror-ser-dig”-känslan börjar blir besvärande stor vad gäller Facebook. Det är en hårfin linje mellan att ”ändra negativa mönster” (genom att ge verktyg t.ex. nya anmälningsformulär för taggade bilder vilket artikeln handlar om) och manipulation. Jag vet många diktatorer som skulle blivit lyckliga över det här perspektivet. Tänk att kunna ändra negativa mönster……för det stora problemet med det här perspektivet är att hur ska vi enas om vad som är det ”rätta sättet” att se på saker. Vilka grundläggande principer kan vi miljarden människor som finns i Facebook enas om, vilka är våra gemensamma grundläggande principer och vilka gemensamma referensramar till medkänsla har vi egentligen?

Cyberoptimism eller naivism?

Är jag konspiratoriskt lagd ser jag att det här kommer att sluta illa förr eller senare för det handlar om etik och värdegrund hos den som styr de här formulären och interaktionerna. Är jag mer cyberoptimistiskt lagd, som jag oftast är, väljer jag att tro på några hyfsat universella principer där vi kanske kan hitta några grundkomponenter för t.ex. godhet och medmänsklighet och därför kan välja att  med hull och hår köpa formuleringar om att ”medkänsla-projektet på Facebook till och med kan bidra till att öka förståelsen i stort människor emellan”. Vilket Paul Piff då baserar på att han har tillgång till data från 1 miljard människor som han kan forska på, det han kallar  ”den verkliga världens laboratorium” eftersom

”–Visst är den virtuell, men i allt samspel som vi har sett under det senaste året pågår verkliga konflikter, med verkliga känslor och verkliga upplevelser. Kort sagt – en värld där folk kan bli oense om saker.”

Jag är den förste att peka på både problem och möjligheter med detta. Brukar när jag får chansen använda bilden ovan som illustration till båda perspektiven. Spindelnätet som visar Facebookpenetrationen (denna från 2010) vilket både kan vara just ett kvävande, dödande spindelnät eller en unik möjlighet till en holistisk syn på världen och sambanden. Där det jag gör också påverkar resten eller att jag med så enkla verktyg just kan känna medkänsla och engagemang för människor oberoende av tid, plats och sammanhang. Jag vill tro att detta är möjligt och kommer att fortsätta leva i den andan i relation till nätet.

Men är det ok att tillåta sig tvivla, för det gör jag faktiskt efter att ha läst artikeln. Det finns något djupt oroande bakom det här projektet. Vill inte vara en försöksmänniska i ett laboratorium, även om jag hittills obekymrat tänkt just att ”min data är bara en i mängden” som ges bort den mot den gratistjänst jag får i utbyte. Men medkänsle-projektet visar så tydligt att den aningslösa hållningen nog mest är väldigt naivt.

Uppdaterat idag kommer SvD med del 2 i detta och intervjuar bla Arturo Bejar en av de ansvariga som arbetar med ”trust engingering” (smaka på den titeln…) inom ramen för Facebooks sociala utvecklingsprogram. Han säger såhär apropå om utvecklingen går snabbt nu:

–Ja, jag tycker de flesta verkar jobba på redskap som hjälper folk att ta mer kontakt. Inom psykologin vet vi att det är mycket mycket svårt att förändra människor – våra hjärnor reagerar så omedelbart på situationer och på omgivningen. Om vi i stället förändrar miljön för folks samspel kommer vi att förändra folks beteende och hur de reagerar.

Igen landar jag där jag landade igår, är verkligen Facebook den aktör jag vill lägga en förändring av folks beteende och reaktioner hos. Eller är det harmlös ”trust engineering” som just handlar om sånt vi alltid gjort, förstått att vi vinner empati om vi uttrycker oss korrekt och visar känslor. Inte hänvisar till paragrafer när vi vill att folk ska ta bort bilder på oss. Hmmmm jag är som sagt inte helt ok med det här. Tror att det är snubblande nära att man ger sig in på saker som inte handlar om relevans för oss som användare på Facebook.

Hur tänker du?

Brit Stakston

Det här är inlägg 97 av 100 i bloggutmaningen #blogg100, här kan du läsa vilka andra som deltar. 

Facebook och mobilstrategin

Nyheterna från gårdagen om Facebook och telefonen, kommenteras mest spännande av Financial Times dagen innan som skriver att utvecklingen sker pga att:

“There is no guarantee that popular mobile devices will continue to feature Facebook.”

Tror du att Facebook är så viktigt idag att vi väljer att byta telefon för att säkerställa att vi får tillgång till Facebook om den möjligheten inte längre fanns via appar? Tror personligen att Facebook ännu är såpass viktigt för oss att vi uppskattar att kunna använda tjänsten enkelt och funktionellt via appar i mobilen. Tror det vore ett stort  misstag att inte låta Facebookanvändare kunna göra det idag. I Financial Times resonerar man om hur spelet om förtjänsten i ekosystemet runt mobilen så lätt glömmer konsumenten i det race som sker mellan mobiltillverkare, mobiloperatörer, mjukvaruutvecklare och apputvecklare.

Vi vill ju att det ska vara enkelt att använda de tjänster vi vill. Men skulle vi byta telefon för att låta vårt startgränssnitt i telefonen vara ”Facebook home” vilket är tanken bakom det som presenterades igår? Jag vågar gissa att det är feltänk det där med en ”great living social phone”med Facebook som navet i våra liv. Jag tror att vi har våra vänner som nav så det räcker och möter dem tillräckligt ofta, digitalt såväl som analogt i massor av olika kanaler. Vi har koll på varandra genom olika plattformar och genom nätverk som vi håller levande på olika sätt. Allt startar inte längre från vad våra vänner tycker och gör på Facebook. Eller vad tror du?

Zuckerberg menade igår under lanseringen att själen i mobilen är synonymt med Facebook. Det tror jag inte alls längre. För något år sedan for the fun of it kanske. Men inte alls idag. Nu vill man lika gärna starta med Instagram, Tumblr, Twitter eller SnapChat. Och nya tjänster kommer hela tiden. Sen kan man kanske tänka sig att det vore relevant med en medioker telefon som ger de som vill ha ett ”enkelt” internet bara bestående Facebook. Är den stora massan intresserad av det? Min gissning är fortfarande nej. Kika runt dig på bussen och tunnelbanan, det är inte Facebook alla sitter och kikar på hela tiden.

För att återgå till Richard Waters krönika i Financial Times så nämns i slutet ändå det som absolut är det mest intressanta runt Facebook, nämligen söket:

Facebook still has an ace up its sleeve in the form of the “social graph” that acts as the glue in its network, drawing members back to connect with their friends. The HTC phone will not be the end of the story, but it should be a vital indicator of whether Facebook can use this asset to secure a stronger foothold on mobile handsets.

Där har vi något verkligen spännande och som kan utveckla både nyttan och affärsmodellen. Inte genom att försöka trycka upp Facebook i ansiktet på mig eller in i min själ.

Brit Stakston

Det här är inlägg 73 av 100 i bloggutmaningen #blogg100, här kan du läsa vilka andra som deltar. 

Slut på Facebookstormar för företag?

Facebook har sedan november testat möjligheten att kunna svara på kommentarer. Det leder till mer logiska konversationer runt en enskild kommentar vilket är till stor fördel för att kunna sköta kundrelationer eller medborgardialog på ett bra sätt på Facebooksidor. Nu lanseras det brett. Under testperioden har det varit tydligt hur bra det fungerar, se t.ex. hur Polisen i Huddinge arbetar med det:

Sida kommentarer

Bättre kundvård

Den här möjligheten gör det möjligt att bli mer direkt i svaren. Föreställ er ett läge då det stormar lite mer. Man loggar ur för natten och nästa gång man loggar in finns 100-talskommentarer runt en pågående diskussion. Då kan man nu direkt på Facebook hantera svaren och föra en dialog med var och en runt den fråga och det perspektiv de gett. Då kan en person som t.ex. har problem med en inloggningsdosa inte försvinna i en kritikerstorm mot en bank.

 

Mest aktiva syns mest, är det bra?

Det finns dock två nackdelar ännu. För det första att det bara är möjligt via datorn. För det andra viktas  kommentarerna efter relevans för besökaren på sidan baserat på vilka de interagerar med. Det leder till att det vi ser på en företagssida i kommentarsfältet kommer skilja  sig åt för användare. Kommentarerna kommer att exponeras efter vilka vi interagerar mest med på Facebook.

DET tror jag är ett misstag framöver. Är det något som vi kanske inte behöver är att ännu en gång möta de vi interagerar mest med. På en företagssida vill vi nog hellre se en ranking på inlägg baserad på communityn som finns på en sida och det fokus de har på olika frågor. Att återigen se de personer vi pratar mest med även i en företagsdiskussion tror jag inte alltid är det mest relevanta, just deras perspektiv på Polisen, banken eller mitt favoritvarumärke har jag ganska god koll på ändå. Det stora värdet vore att få interagera med communityn på sidan som helhet. Så själva viktningsformeln skulle jag önska arbetades om. Facebook beskriver det såhär:

”In a FAQ that Facebook has been circulating, it gives a little bit of an explanation about how the conversation threads will work, and it’s a little more sophisticated than simply putting the comments with the most replies at the top, and ties in with how Facebook generally prioritizes content for you based on your own social network and likes.

”They “may appear differently to each person based on their connections,” Facebook writes. So, for example, if you as a viewer happen to know some of the people in a particular thread, that thread will jump to the top for you, as Facebook assumes you’ll be more likely to want to jump into that conversation.”

Så här gör du

Den här funktionen kommer att bli default från och med juli, just nu får du välja det aktivt på sidan. Välj ”redigera sidan” > ”hantera behörigheter” och kryssa sedan i rutan för ”Svar” och rutanför ”tillåt svar på konversationer på min sida”

kommentarsfunktionen

Facebook och företagsbehoven matchar allt mer

Blir det slut nu på Facebookstormar för företag? Nej självklart inte dels för att det ju i slutändan alltid handlar om hur kunden bemöts runt sin fråga, kritik eller ifrågasättande dels om personen som ställer frågan ens vill lyssna. Men denna funktionsförbättring ökar sannerligen möjligheterna för en förbättrad kunddialog på Facebook för bägge parter.

Det visar att Facebook verkligen utvecklar sig i en riktning som förbättrar företagens möjligheter att använda plattformen efter börsinträdet. Men som sagt i själva finjusteringen av funktionen visar ändå att Zuckerberg igen att han har lite för mycket fokus på ursrpungsfokuset, våra vänner. Det är lite för mycket skolkamratsfokus ibland. Precis som han hade när han presenterade den nya sökfunktionen. Det vore dags att inse att Facebook är en utmärkt infrastruktur att hantera logistiken i min vardag. Ibland kan man vilja glömma bort sina närmaste vänner i den utveckling som följer med detta och finna nya vägar till information.

/Brit Stakston

Det här är inlägg 63 av 100 i bloggutmaningen #blogg100, här kan du läsa vilka andra som deltar. 

Facebooktrötthet och ny kommentarsfunktion

SVT berättar idag om Facebooktröttheten som börjar märkas enligt en aktuell undersökning från Pew Research som kom för några veckor sedan. CNN berättade då om undersökningen som visar att:

  • 27 procent planerar att använda Facebook mindre
  • 28 procent anser att Facebook blivit mindre intressant än tidigare
  • 61 procent har tagit en frivillig paus från Facebook under en period (utan att avslutat kontot).

Samtidigt är förstås sajten välanvänd och de 4.9 miljoner svenska användarna visar hur relevant tjänsten blivit. Men många kan nog relatera till det där med att inte ha tid för Facebook, vilket i undersökningen var den vanligaste orsaken till att man valde pausa.

För egen del ser jag den utveckling jag förutspådde i samband med börsnoteringen, mindre privat och mer en infrastruktur för logistiken i min vardag. Vi vill inte dela allt med alla längre vilket gör det mindre intressant för det personliga men desto mer intressant för företag, organisationer och myndigheter att addera det de saknar i mycket av sin kommunikation. Det personliga tilltalet. Med vännerna hittar vi andra arenor för det och mycket även på Facebook – via chatten, meddelanden eller stängda grupper.

Ny Facebookfunktion

Förresten en ny viktig funktion som funnits testad på sidor en tid är den att du som sidadministratören kommentera på kommentaren i en diskussion. Nu rullar den ut brett. Briljant för företag och myndigheter för att kunna svara på specifika kommentarer direkt i tråden till den person som ställt frågan. Återkommer med en tanke om hur det förändrar sidanvändandandet.

Men vad tror du själv om ditt Facebookanvändande under året då – kommer det att minska, öka, eller ligga kvar på samma nivå?

/Brit Stakston

Det här är inlägg 62 av 100 i bloggutmaningen #blogg100, här kan du läsa vilka andra som deltar. 

Till toppen