Säkerhet lika viktig på sociala nätverk för KP-läsaren som läkaren

I veckan lanserade Kamratposten sin nya sajt KP-webben. Trygghetsaspekterna står helt klart i fokus för tidningens community-satsning. Den uttalade ambitionen är att skapa en plats för användarna fri från t.ex. mobbning och uppvaktanden från vuxna som söker kontakt med barn. Ett sätt att säkerställa kännedom om vilka som använder sajten är att en aktiv användare måste ange e-post, mobilnummer samt prenumerationsnummer.

Det blir intressant att se hur sajten utvecklas och hur målgruppen kommer att uppfatta satsningen.  På sajten kommer det inte heller finnas varken annonser eller externa länkar. KPs läsare är barn i gränslandet mellan den mer ”oskyldiga” barndomen och den mer ”utsatta” tonårstiden.  Många stora frågor snurrar i huvudet på dess läsare och en 11-åring kastar sig över ett nytt nummer av KP med stor läsiver. Ola Lindholm och de övriga på KP har ett guldläge när de nu vill fördjupa den relationen till sina läsare genom en webbsatsning där läsarna själva kan ta sina frågor vidare.

Grunden i säkerhetstänkandet är detsamma för yrkesverksamma som samlas på nätet. T.ex. på Sermo som är ett nätverk för 25 000 yrkesverksamma läkare i USA. Här utbyter läkarna råd och tips med varandra i bästa Dr House-stil. I The Wall Street Journal kan vi läsa om hur ett svårlöst fall kunnat lösas tack vare delandet av information på sajten. Serno säkerställer att läkarna verkligen är registrerade läkare genom att kolla av deras data mot alla tänkbara databaser samt be om svar på tre personliga frågor.

Det här är en utveckling som ligger framför oss nu, att yrkesgrupper i större utsträckning kommer att söka liknande former för att dela med sig av sin kunskap i säkra sammanhang. Sermo är ett ypperligt exempel på hur sociala nätverkssajter kan användas som ett verktyg för kunskapsutbyte eller strategisk affärsutveckling och det har vi bara sett början av. Det visar att det inte enbart är yrkesgrupper som t.ex. nätutvecklare eller rekryterare som har nytta av sociala nätverk.

Det här är en utveckling som vi som kommunikatörer redan märkt av. Det kommer nu att ta full fart i Sverige och det kommer vi att kunna tacka Facebook-febern  för eftersom den har fått alla att få upp ögonen för både styrkan och svagheten i sociala nätverk. Integritetsdiskussionen som följt sätter fokus på det som i slutändan blir den viktigaste frågan, för både KP-läsaren och läkaren som vill dela med sig av sin kunskap, säkerhet och trygghet. KP kanske visar på en tänkbar lösning med sina nya webbsatsning och Sermo har ju redan visat att det definitivt är möjligt.

Brit

Till toppen