Retweet this: JMW söker ekonomiansvarig!

Vi har växt ordentligt i år. Fantastiskt roligt med en hel hög nya, duktiga medarbetare. Det innebär också att vi bestämt oss för att ”plocka hem ekonomifunktionen”. Eller som det heter på svenska: anställa en ekonomiansvarig. Därför söker vi nu land och rike runt efter den bästa som går att hitta.

Vem är det då?
Låt oss börja med att du inte behöver ha en egen blogg.
Och du får gärna tro att Tweetdeck är en komponent i en hifi-anläggning.
Däremot vill vi att du är en jäkel på siffror.
Och att du finner dig att stå för ordning och struktur i en miljö som uppmuntrar kreativt kaos och ifrågasätter regler och normer.
Dessutom ska du onaturligt nog tycka om att ha kul.

Övergripande ansvar
Du kommer att ansvara mot VD och styrelsen så att ekonomi och administration sköts på ett föredömligt sätt; både enligt lagar och seder men också på ett effektivt och kundvänligt sätt. Du kommer att bistå VD och styrelse i ekonomiska frågor och göromål.

Det betyder bland annat:
• Skapa nya och förbättra befintliga administrativa rutiner samt att se till att de efterlevs.
• Följa upp och förbättra projektredovisningen, samt bidra till ökad lönsamhet i kundprojekt.

Kontakt
Skicka din ansökan som ett personligt brev med bifogat CV till ulrika.fagerlund@jmw.se. Sista ansökningsdag 20 januari 2010. Rubrik: ekonomitjänst

Här följer en mer specifik lista över tjänsten och vad som förväntas av dig som söker den:

Arbetsuppgifter
• Löpande redovisning
• Projektredovisning och uppföljning
• Bokslut (1 gg per år)
• Kund och leverantörsreskontra och likviditetskontroll
• Löneadministration
• Prognos och budgetarbete
• Styrelseunderlag
• Myndighetskrav (BFL, ÅRL)
• Administration och avtalshantering

Operativa ansvar
• Ekonomisk uppföljning: RR, BR, nyckeltalsrapport, kundlista, kundreskontra, medarbetarlista
• Likviditetsrapportering
• Skattedeklaration och skattebetalningar
• Resultatprognoser
• Finansiell projektstyrning
• Förbättrad projektredovisning
• Avslut och rapportering av projekt
• Ekonomisk rapportering till externa intressenter
• Ekonomiskt presentationsmaterial, offerter, broschyrer etc
• Styrelseunderlag
• Budgetarbete
• Juridiska frågor, handelsrätt
• Skattefrågor
• Personalfrågor, allmänna anställningsvillkor etc.
• Tjänstepensioner
• Semestersammanställningar
• Bankkontakt
• Revisorskontakt
• Myndighetskontakt

• Arkivering av:  
– bokföringsunderlag enl ÅRL, BFL
– avtal med kunder
– avtal med övriga externa personer
– övrig administrativ arkivering

• Försäkringar
• Inventarieförteckning, analys, bedömning
• Ansvarig för uppsättningen och styrningen av ekonomisystemet Marathon

Björn Mellstrand

Till toppen