Retorik är tråkigt

Oftast förknippas ordet retorik med vilseledande tomma ord från antingen någon politiker eller försäljare. Företeelsen, disciplinen, det akademiska ämnet eller vad man nu väljer att kalla det är något som anses vara spännande men inte speciellt ärligt. Men vad är egentligen retorik? Behöver det minimeras till att endast innebära presentationsteknik eller finns det mer som ryms i begreppet? Aristoteles definierade det som konsten att finna allt som kan övertyga. Vad innebär det då?

Ja, inte är det enbart vad man säger. Naturligtvis handlar det om hur man säger det, men likförbannat även varför eller i vilken form man säger det. Retorik är alltså inga knep som lurar in dig i någon fälla. Det handlar i första hand om förmågan att konkretisera och göra något lättillgängligt för den tänkta publiken.

Därför är det fattigt att endast förknippa retorik med talad kommunikation, då det i lika stor utsträckning handlar om text och andra uttrycksmedel som mode, musik och en himla massa varumärken i andra genrer. För du säger ju lika mycket, om inte ännu mer med vilken musik du spelar, vilka kläder du sätter på dig och vilken telefon eller dator du använder. Ja, egentligen även hur du står och går.

Retorik har i allra högsta grad alltid varit relevant för en kommunikatör. Men förmågan att använda termen till något annat än som en synonym för presentationsteknik är inte vanligt.

Att vara retorisk är inte att kunna övertala eller lura någon att göra något. Det handlar om att komma överens med sin publik och tillsammans bygga den tillitsskapande grund som krävs för att en lyckad dialog ska kunna uppstå. En dialog som mynnar ut i att båda parter står för samma sak.

Något att tänka på i tider då sociala medier blir en allt viktigare kommunikationskanal.

/Magnus

Till toppen