Reklambyråer gör PR

Enligt en undersökning som Reklamförbundet genomfört bland sina medlemmar (vi är några PR-byråer som är med)  så ökar intresset för PR bland deras uppdragsgivare. Majoriteten av medlemmarna säger att intresset ökat för PR under det senaste året. Medlemmarna gör också bedömningen att intresset för PR ökar bland deras uppdragsgivare under det kommande året.

Intressant är att notera att ett stort antal reklambyråer numera erbjuder PR-tjänster. Hela 76 procent av de som svarat på Reklamförbundets enkät säger sig erbjuda PR. Och många av dem som idag inte erbjuder PR säger sig ha planer att börja erbjuda PR i framtiden.

Reklamförbundets vd drar slutsatsen att gränserna mellan olika discipliner suddas ut och vi ser mer och mer ett integrerat synsätt. Det jag tror är en korrekt bedömning. Men det är inte bara reklambyråerna som rör på sig. Det rör på sig hos många PR-byråer. Det är många PR-byråer som går i motsatt riktning med utgångspunkt i icke-köpta kanaler rör de sig i riktning mot köpta kanaler. Vilken kategori av byråer som ska ta vid sidan av uppdragsgivaren ta ledarskapet över kommunikationen i framtiden? Kommer och kan PR-byråerna utmana reklambyråerna om ledartröjan? Eller är det en förlegad syn att tro att någon enskild kategori ska roffa åt sig ledarpositionen? Det kanske mer handlar om den enskilda byråns kvaliteter och kompetens. Har man förmågan att formulera den bästa kommunikationsstrategin, generera den geniala kreativa lösning (som är kanaloberoende) och är brillianta på att omsätta strategi och idé till verklighet. Kommer det spela roll om man är en reklam-, PR-, event-, medie- eller varumärkesbyrå? Förhoppningsvis inte.

Undersökningen väcker en annan tanke. Är det vettigt att vi saknar en gemensam organisation för de företag som är verksamma inom marknadskommunikation. Om disciplingränserna suddas ut och kommunikationen allt mer integrerad. Vad ska vi då med ett Reklamförbund till. Och två PR-föreningar? Är inte nästa steg att sudda ut gränserna mellan dem? Den tanken kanske är före sin tid.

BjM

Till toppen