Reklam eller PR eller både och?


SJs nya kampanj i Östergötland och Jönköpings Län har skapat uppmärksamhet och debatt. Längs vägkanten i Östergötland hälsas bilisterna välkomna till Stockholm med en skylt. En bit längre fram kommer uppföljningen då SJ konstaterar att man hade varit framme i Stockholm om man åkt X2000. En smart och rolig kampanj.

Länsstyrelsen och Vägverket har reagerat över kampanjen och skrivit till SJ och Stockholms Stad och anmodat dem att ta ner kampanjen. Vilket lett till en omfattande redaktionell uppmärksamhet. Igår hade Östnytt ett långt inslag.

Om inte Länsstyrelsen och Vägverket reagerat över vägskyltarna hade kampanjen stannat vid att varit en kul utomhuskampanj. Med deras krav på att skyltarna ska ned så har det blivit en kampanj som uppmärksammas och snackas om. Är det reklam, PR eller både och? Frågan är om SJ inte redan från början hoppades på att kampanjen skulle få fötter och ta sig in på nya arenor.

BjM

Till toppen