Regeringen säger nej till nedsläckning…


… av de analoga radiosändningarna.

Sveriges Radio får nu avslag på sin begäran att bygga ut den ”nya” digitala DAB-tekniken (Digital Audio Broadcasting). Utbyggnaden har hittills kostat minst 320 miljoner kronor (olika siffror beroende på källa) under de senaste 10 åren.

Beslutet är helt rätt – pumpa inte in mer pengar i en teknik utan framtid. De 320 miljoner får man se som ”sunken cost” och gå vidare.

– Det blir väldigt mycket svårare att nå våra publika mål utan dab, vi måste nu göra omprioriteringar i programverksamheten och tvingas hitta nya vägar, säger Peter Örn till DN.

Ja det är ju faktiskt så att omvärlden är en föränderlig plats och saker händer hela tiden som tvingar oss att hitta nya sätt att bedriva vår verksamhet och nå våra respektive målgrupper. Att det skulle vara något negativt skriver i alla fall inte jag under på.

Om Sveriges Radio fokuserar på att producera ljudmaterial som folk vill lyssna på är det ingen tvekan om att de har en framtid. Det är inte tekniken som gör Sveriges Radio till vad de är utan innehållet. Om de funderar på andra tekniker, vad sägs till exempel om att fokuserar mer på Internet i form av t ex ”streaming” och podcasting? I ett så pass nytt fält som podcasting finns fortfarande alla möjligheter att ta en ledande position och bli tongivande.

När nu både streamingteknik och podcasting finns tillgängliga redan idag finns det ännu mindre anledning att lägga pengar på DAB-tekniken.

Dessutom har de redan börjat den resan så det är bara att fortsätta. Men det är viktigt att de inte gör samma misstag igen och blir helt beroende av podcastingtekniken eftersom tekniker kommer och går – det är innehållet som är det viktigaste. ”Content is king” som man säger.

ToN

Till toppen