Program för #gma11. Fredagen 8 juli #almedalen

Dagens inspelning:

Online/offline Anton Johansson, Twingly och Niclas Strandh, JMW tittar lite på vad som syns bland siffrorna.

Dagens politiska gäst är Anna-Karin Hatt, IT-minister och regionminister som just börjat blogga.

Dagens tema är den digitala agendan och då fortsätter vi samtalet med Anna-Karin Hatt och bjuder även  in Claes Magnusson, Malmö Yrkeshögskola för att diskutera det som jag tycker är mest angeläget för den digitala agendan som jag lyft i arbetet med Digitaliseringsrådet, vikten av digital kompetensutveckling som motor för tillväxt, innovation och samhällsutveckling.

Följs av samtal med Daniel Akenine, teknikchef för Microsoft i Sverige och ordförande för yrkesorganisationen för svenska it-arkitekter – IASA och Lars Lundqvist, RAÄ om vad de tycker är viktiga perspektiv för en framgångsrik digital agenda för Sverige.

Dagens bloggare Sandra Terobi Grosse från Bloggplats H12 om sitt bloggande.

Övriga intervjuer:
Javeria Rizvi Kabani, Program Manager, Department of Intercultural Relations at SI och Axel Anden, Medievärlden, ex YLVP för att prata om demokratiprocesser runt om i världen.

Dessutom en kort reflektion från Göran Adlén om mötesformer.

/Brit Stakston

Till toppen