Presentationer från MiS kursen

Här kommer presentationerna från den MiS-utbildning som JMW tillsammans med plannern Niclas Strandh aka Deep.edition och Researcher från Heimer & Company höll i torsdags. Nya kurstillfällen under våren presenteras här.

JMWs presentation:

SlideShare | View | Upload your own

Niclas’ presentation:

Tillsammans med MiS ger vi en uppdaterad version av denna kurs den 21 maj. Dessutom så ger vi den här typen av utbildningar regelbundet för större och mindre grupper. Kontakta mig om du är intresserad av en utbildning.

Björn

Till toppen