PR-Guldägget är bra

Idag kritiseras PR-Guldägget i en artikel i Resumé. Som juryordförande i Guldäggets PR-kategori vill jag ta tillfället i akt och ge min bild.

För det första blir jag så trött. Varför ska vi kritisera bra initiativ?

Det finns ingen som tvingar någon byrå att tävla. Tycker man Guldägget suger – strunta i att tävla.

Guldägget är en tävling i kreativitet. En tävling som ska belöna den mest kreativa PR-idén. Den grundläggande idén med Guldägget är att höja den kreativa standarden på marknadskommunikationen är att bortse från andra faktorer som effekt och resultat. Guldägget ska söka efter den marknadskommunikation som har idéhöjd, är tydlig, relevant, visar på det bästa hantverket och är omdömesgill. Det är tydligt – det handlar inte om effektivet eller resultat. 

I kategorijuryn (som bestod av 5 medarbetare vid PR-företag och 2 medarbetare vid reklamföretag) enades vi om att leta efter bidrag där ”idén är en hävstång för PR”. Och jag tycker att vi gjorde ett bra arbete. De sex nominerade bidragen har idéer som utgör en hävstång för PR – ibland har de lett till redaktionell uppmärksamhet, ibland har de lett till samtal mellan människor, ibland har de engagerade medarbetare etc.

Det finns andra PR-tävlingar som fokuserar på effekt och resultat, till exempel SPINN. Och det står vem som helst, t ex någon av branschens branschföreningar, att starta nya tävlingar.  Och vill man tävla i effekt så kanske man bör lobba hos Sveriges Annonsörer så att 100-wattaren får en egen PR-kategori.

Personligen tycker jag att det är en överlevnadsfråga för PR-branschen att vi blir ännu mer kreativ. Vi är på väg bort från standardlösningar. Kreativiteten kommer att bli allt viktigare i det förändrade medielandskapet.  Genom att vi nu fått en PR-kategori i Guldägget så kanske det kan fungera som en katalysator.

Att fem(fyra) av sex bidrag som är nominerade har reklambyråer som avsändare är självklart något som alla ska och bör reagera över. 

  1. Jag tolkar det som ett bevis på en ökad branschglidning. Det är inte längre bara PR-byråer som är proffs på PR, det finns många duktiga spinndoktorer på reklam-, event- och webbyråer. I vår del av världen är det lätt att glömma bort att andra typer av byråer också sett storheten i PR och skaffar sig den kompetensen för att höja kvaliteten på de kommunikationslösninga de erbjuder sina uppdragsgivare. Det är väl ingen som vill neka dessa nya konkurrenter från att tävla med? Och sanna mina ord vi kommer att få se ännu mer branschglidningar i framtiden, det är en effekt av kommunikationens och hela kommunikationsbranschens utveckling.
  2. Jag tycker det också ett tecken på att vi PR-företag måste bli bättre på presentera våra idéer på ett pedagogiskt sätt så att juryn som ska bedöma bidragen greppar storheten i den kreativa idén. Att endast 1(2) av bidragen har PR-byrå inblandning är ett tydligt bevis på detta.
  3. PR-branschen behöver mer Guldäggsvana – men kom igen – det är inte något vi skaffar oss på ett år. Det är ju trots allt första året som PR är en egen kategori. Ge PR-Guldägget lite tid. Att döma ut PR-kategorin efter ett år tycker jag är lite forcerat. Ge tävlingen en chans!
  4. Sedan måste vi ställa oss frågan om det faktum att endast 1(2) av 6 nominerade bidrag i PR-kategorin är en varningsklocka. Håller de traditionella PR-byråerna på att bli omsprungna? Är de nya aktörerna på ”vår” marknad mer kreativa? (Och i sådant fall borde vi ställa oss frågan – har vi något att lära av dem?)

En sak till. Underskatta inte betydelsen av att nu PR kommit in i den ”finaste” marknadskommunikationstävlingen i Sverige. Det hjälper oss att sätta en relativt anonym bransch på kartan.

Ytterligare en sak. De som säger att PR-bidrag måste få visa resultat för att kunna visa den kreativa idén tycker jag har fel. Vad är det som gör PR så speciellt i jämförelse med andra discipliner av marknadskommunikation? Jag tror att det är våra egna vanor som gör att vi känner detta behov.  Men Guldägget utmanar oss. Låt oss ta den utmaningen! Som bransch kommer vi att växa. Och utveckling är kul.

Björn Mellstrand 

Till toppen