PR-byråers och företagens roll i ljuset av sociala medier

Ibland blir jag sådär extra inspirerad. Idag är en sådan dag.

När kunder ställer spännande frågor. När bloggar och möten ger ytterligare nya spännande perspektiv. När det finns tid att lägga ihop bilden av alla impulser som ges.

 För mycket kan jag inte avslöja här och nu men ger er chansen att lägga ert eget pussel. Geoff Livingston skriver nämligen väldigt intressant och utmanande om pr-branschens egen roll vid implementeringen av sociala medier som mediekanal. Att vi ofta är bakåtsträvande när vi istället borde ”byta plats i bussen”. Hur pr-branschen vill äga frågan istället för att ta tag i den stora pedagogiska och kulturella uppgift vi har framför oss.

Vad är det som gör att företag tvekar över att anamma de sociala medierna då? Livingston tror att det bland annat beror på:

  • Att det inte finns tillräckligt med många lyckade exempel
  • Att avkastningen på investeringen inte talar det språk som förstås av investerarna. Ingångsvärden som antal on-line samtal värderas inte i tillräcklig utsträckning än.
  • Att det finns en rad juridiska frågetecken som finns kopplade till transparens, öppenhet och avsaknad av kontroll
  • Att pr-branschen måste våga omfamna de nya grundprinciperna för kommunikation som de sociala medierna som mediekanal innebär.  

Det håller på att förändra sig. Vi ser hur det går att förena de sociala mediernas etik och grundförutsättningar med god avkastning på den investering som gjorts. Med nyckelord som integritet och mod kommer företag att låta det hända allt fler spännande saker med hjälp av de sociala medierna.

Brit

Till toppen