PR är inte alltid PR, det skapar också liv….

Grattis till alla som fått barn genom provrörsbefruktningar! Idag när det står klart att Nobelpriset i medicin/fysiologi går till Robert Edwards så blir jag påmind om ett av de mest inspirerande dygnen den här hösten.

I slutet av augusti tillbringade jag ett dygn  i Helsingfors tillsammans med över 100 fertilitetspecialister både läkare och forskare som deltog i ett expertmöte.  Jag var inbjuden att tala om sociala medier och de möjligheter och utmaningar det innebär för IVF-branschens aktörer. För även inom detta område kan förstås nätet på ett relevant sätt bära delar av kommunikationen runt klinikerna, forskningen och allt relaterat till en livskris som ofrivillig barnlöshet innebär.

Det blev ett välbehövligt nedslag  i en fantastiskt spännande kunskapsdelande värld efter några dagars ganska introverta metadiskussioner om elitism i anslutning till SSWC. Diskussioner som hade fått mig att tveka över min egen bransch utveckling och framtid dvs om vi som jobbar med sociala medier är på väg att tappa trovärdighet när vi beter oss som om twitterkontot är synonymt med klokskap och framgång för att dra det till sin yttersta spets. Åsikten att det är den enda branschen där kunskapsdelning sker har jag diskuterat mer än en gång med kollegor. Och för varje gång har jag känt avståndet växa. Människor har alltid nätverkat, byggt kontaktnät, delat kunskap och helt enkelt skapat fantastiska saker. Nätet bidrar till att bygga, förstärka, utveckla och synliggöra relationer samt bär kommunikation oberoende av tid och plats. Vilket är av oerhörd relevans och leder ofta till nya spännande saker. Men klokskapen. Den finns mellan oss människor. Även bland de som inte finns på Twitter eller Facebook.

Tillbaks till IVF-expertmötet i Helsingfors dit talare var inbjudna från olika delar av världen och deltagarna var IVF-experter från Norden och Baltikum.  Alla de deltagarna på det expertmötet och de många, många barn och deras anhöriga som fötts tack vare tekniken delar säkert glädjen idag för Robert Edwards Nobelpris!

Under kvällens första session innan det var min tur fick jag lyssna på ”The Future of Controlled Ovarian Stimulation (COS)” av Keith Gordon och lärde mig snabbt vad PR betyder i den här branschen….inte alls Public Relations…. utan Pregnancy Rate och var något många av föreläsarna återkom till.

Till bordet under middagen senare hade jag bland annat professor Paul Devroey som var där för att tala om ”Advances in Fertility Treatments”. Under vårt samtal fick jag ta del av detaljerna i en fascinerande bransch utveckling och vilka stora hinder som funnits och den utveckling som skett inte bara medicinskt utan samhälleligt vad gäller synen på detta arbete. Från den allra första provrörsbefruktningen för 32 år sedan till de många etiska, religiösa, politiska och nationella avväganden som behövt göras under resans gång vad gäller allt ifrån spermadonation, äggdonation, surrogatmödraskap och nedfrusna äggceller. Allt ofta starkt ifrågasatt inledningsvis. Steg för steg innebär det avväganden för lagstiftningen och när den inte hänger med utvecklas IVF-turism. Paul Devroey berättade också om sin kliniks användande av sociala medier och såg stora möjligheter för branschen i stort att använda nya verktyg. För mig var det så tydligt. This is it. Allt händer nu och nätet och de sociala medierna är en naturlig del att välja förhållningssätt till för allt fler. Där och då såg jag återigen så tydligt slutet av en fas i mitt egna arbete för att öka förståelsen för sociala medier.

Att möta dessa människor som vigt så många år åt att skapa förutsättningar för liv och ta del av deras yrkesstolthet, nyfikenhet på framtiden och ständiga utveckling av det arbetet var stort. Ett tillfälle då  jag verkligen kände mig oerhört tacksam för mitt jobb. Kom hem alldeles uppfylld av lycka och berättade om det med orden ”Tänk det var som att tillbringa en kväll med Nobelpristagarna i medicin!”

/Brit Stakston

Till toppen