Politiskt engagemang 2.0

Den borgerliga alliansens partisekreterare och informationschefer var nyligen på besök i USA för att låta sig inspireras av det amerikanska presidentvalet. Där har de med största sannolikhet detaljstuderat Obamas kampanj och framförallt allt hans kampanjs förmåga att skapa och ta tillvara människors engagemang.

Dagens partiväsende, partipolitiska medlemskap och möjligheterna att göra en politisk karriär bygger i stor utsträckning på två grundläggande principer:

  1. Du förväntas ”köpa” hela åsiktspaketet som partierna erbjuder – från syn på tv-licensen till hur morgondagens välfärd ska utformas. Partierna strävar i stor utsträckning efter åsiktshomogenitet.
  2. Du förväntas lägga ned mycket tid på ditt politiska engagemang. En framgångsrik politisk karriär bygger på nästintill ett heltids- eller snarare helfritidsåtagande.

Men världen ser inte ut så längre. Människor ”köper” inte hela partiprogrammet utan har avvikande åsikter i smått och stort. Och vill vinna respekt för sin egen åsikt. En rörelse, en grupp eller ett parti där alla tänker lika kommer aldrig flytta fram sina positioner. Det är i brytandet av åsikter i en diskussion som barriärerna sprängs och gränserna förflyttas.

Människors liv består inte längre bara av politik utan vardagen och fritiden har blivit allt mer komplex. För att politiken ska få plats i människors livspussel krävs att man har möjlighet att vara microengagerad. Och de politiska partierna måste ta tillvara människors microengagemang. Människor är och vill vara engagerade. FRA-frågan är ett exempel. Men vi ser människors engagemang på de sociala medierna. Men idag så vet vi alla att det krävs att man ”skurar många bygdegårdsgolv” för att man ska kunna påverka…

Obama har lyckats med att ta tillvara det lilla engagemanget – han har insett att om många människor drar några få strån till stacken så växer stacken mer än om några få drar många strån till stacken.

De politiska partierna måste förändra sin syn på medlemskap och engagemang. Inspireras av Obama! Ta till vara microengagemang i tid och frågor. Då kommer det politska engagemanget 2.0 växa fram. Vilket politiskt parti i Sverige blir först?

Björn Mellstrand 

Till toppen