Politisering av lucia


Trettonde december. Lucia. Dagen till ära skriver Feministiskt Initiativs Sofia Karlsson om luciatraditionen. Hon skriver i en debattartikel i Expressen om att det är dags att störta hierarkierna i luciatågen och ge tärnorna samma status som lucia. Dessutom tycker hon att flickor ska få vara stjärngossar.

En debattartikel som uppfyller de tre, självklara nyhetskriterier.
1) Aktuellt i tiden – debattartikeln är införd på lucia.
2) Berör många – alla har varit med om luciafirandet i skolan
3) Det är annorlunda/avvikande – flickor ska få vara stjärngossar

Problemet är att debattartikeln med största sannolikhet inte kommer att tjäna sitt syfte – skapa debatt om könsrollerna i skolan/samhäller. Något som är högst relevant och nödvändigt. Men jag, och säkert många till, blir fundersamma – är det verkligen är ett seriöst förslag? Frågan är om dagens debattartikel bidrar till att stärka anseendet för FI.

BjM

Till toppen