På förekommen anledning

Ibland stöter jag på personer som tror att JMW bara sysslar med kommunikation i sociala medier eftersom det är framförallt kring dessa frågor vi bloggar och tillfrågas om. Men det är inte hela bilden av JMW.

Som PR-byrå drivs vi av nyfiken som vårt viktigaste kraft. Genom att vara nyfikna ser vi tidigt de förändringar som sker i medielandskapet och människors konsumtion av medier. Det gör att vi kan föreslå de mest effektiva kommunikationsinsatserna för att nå våra uppdragsgivares mål och målgrupper. Om man är nyfiken måste man också våga testa nya metoder för att kommunicera – det är till exempel därför vi startat JMW Talkshow – vi vill skaffa oss en större kunskap om rörlig kommunikation på nätet. Som JMWs vd hoppas att vi som jobbar på JMW ständigt ska lära oss nytt och vi har möjligheten att hänga med i framkanten av den ständiga utvecklingen och förändringen av medielandskapet.

Dagens PR-lösningar ser inte ut som gårdagens. I allt större utsträckning är Internet navet i människors mediekonsumtion och för stora grupper också navet i stora delar av deras tillvaro. När man vill nå dessa grupper måste lösningarna också inbegripa de sociala medierna.

Men alla målgrupper är inte idag närvarande på de sociala medierna. Men allt fler blir det. Se bara på Facebooks utveckling i Sverige. I juni förra året hade Facebook 70 000 registrerade svenska användare. Idag över 1 400 000.

Vill man nå de människor som inte har tagit eller inte kommer att ta steget ut på de sociala medierna så måste man använda sig av andra verktyg.

Därför innefattar de vanligaste lösningarna, vi föreslår våra uppdragsgivare, såväl traditionella PR-verktyg som medierelationer och Online-PR-verktyg. Vi har också valt att organisera oss utifrån tre kraftcentra eller nav – medierelationer, sociala medier och kreativitet. Vi tror att dessa tre nav tillsammans kan leverera de bästa och mest effektiva lösningarna.

Björn Mellstrand
Vd JMW

Till toppen