Operationsbilder på Facebook – det är bara början

Den här veckan har vi haft en mindre skandal kring att en anställda inom sjukvården har delat operationsbilder på Facebook. I en sluten grupp på Facebook hade bilder laddats upp. Reaktionen lät inte vänta på sig. Många kommentarer har förekommit. Instinktivt reagerar jag. Det är fel och jag skulle verkligen inte gilla om bilder från en operation jag genomgått skulle ligga på Facebook. 

Men låt oss inta ett helikopterperspektiv för en kort stund och fundera över vad detta kan vara ett uttryck för. De sociala medierna har lärt många att dela information, upplevelser etc i det privata. Man laddar upp sina semesterbilder så att släkt och vänner ska kunna ta del av semestern. Man bloggar för att dela med sig av sina upplevelser. De sociala medierna har lärt oss att det kan vara enkelt att dela erfarenheter, upplevelser och kunskap i det privata. 

När vi nu har insett hur enkelt det kan vara att dela på information så vill vi göra samma sak i vårt yrkesliv. När det inte finns några interna system för att dela information så väljer man att använda de metoder och vägar som man känner från sitt privata liv.

Utmaningen för företag ge medarbetarna och branschkollegor möjlighet att dela information och erfarenheter – det kommer leda till ökad kunskap och kompetentare medarbetare. Företag, bransch- och yrkesorganisationer bör hämta inspiration från de sociala medierna. Genom att göra det kommer man att undvika operationsbilder på Facebook. Om man inte gör det kommer denna typ av skandaler dugga tätt. Vänta bara. 

Björn Mellstrand

Till toppen