OK han sätter dom på kartan

Göran Persson debuterade som PR-konsult/lobbyist igår. Han var med på Bil Swedens aktivitet i Almedalen. Sällan har en PR-konsultdebut fått så mycket uppmärksamhet. ”Alla var där.”

Uppmärksamheten kring Bil Swedens Almedalsseminarium har sedan i just media har handlat om PR-konsultens Perssons debut i sin nya yrkesroll. Det väcker en del frågor:
– Fick Bil Sweden ut sina budskap?
– Satte de den bild de hade väntat sig i samband med Almedalsveckan?
– Ville de att mediebilden främst skulle handla om Göran Persson?

OK, PR-konsult Persson sätter Bil Sweden på kartan.
OK, hans medverkan ledde säkert till att flera medier uppmärksammade evenemanget.
Men vill Bil Sweden bli så intimt förknippade med sin PR-konsult?
Och vill de få uppmärksamhet för att de valt en viss konsult? 

Som PR-konsult är det sällan som man spelar huvudrollen. Oftast spelar uppdragsgivaren första fiolen. PR-konsulten säkerställer att det är rätt noter som ligger på notställen. Men känslan förmedlas av violinisten. Med Persson som PR-konsult förändras det. Göran spelar själv. PR-konsulten ställer sig i centrum.

Intressant utveckling.

Är det den utveckling vi vill ha av branschen? Ska PR-branschen förvandlas till en arena för opinionsbildare som vill fortsätta spela första fiolen.

Det finns säkert utrymme för ett antal första violinister i PR-branschen. Men vår bransch är så mycket mer. Vår branschkompetens är större. Det handlar om ett brett kommunikationskunnande, målgruppsinsikt, omvärldskoll etc. Och framförallt handlar att förse våra uppdragsgivare med verktyg som ger dem trovärdighet.

BjM

Till toppen