-Och jag är konkurrent!.. -Jag är också konkurrent . . .

Med dessa ord inleddes presentationsrundan när JMW idag bjöd på frukost och diskussion om sociala medier.

På plats fanns kunniga och kloka kollegerna Anders Sjöman, Anders Lundkvist och Markus Christiansson från Springtime, Westander representerades av Johanna Look och Therese Björk, Cision av Maria GrafströmGCI av Martin Lindvall, Agency av Niclas Lövkvist, Bite PR av Jenny Nilzon, Jung av Claes BodénKarolina Blom och Bjarne Otterdahl från LunarstormFredrik Wass som ger ut Bisonblog och Mattias Östmar som ger ut PRfekt och Tom Andersson från GI-IHR. Från JMW deltog Elias Betinakis, Linda Waxin, Joakim Karlsson, Brit Stakston, Björn Mellstrand och Magnus Klang.

Dold agenda för dagen
Björn Mellstrand inledde med att berätta om sin dolda agenda – att han, förutom att bjuda på JMWs kunskap om sociala medier, ville diskutera konkurrensfrågan om så kallade online PR-byråer (eller webbyråer).

Sedan följde en kortare presentation av JMWs undersökning om sociala medier som övergick vi till en runda bords diskussion.

Vanliga misstag
Under diskussionen om de vanliga misstag som företag eller rådgivare kan göra i relation till sociala medier lyftes följande perspektiv:

 • att inte våga släppa kontrollen över sitt varumärke ytterligare en nivå
 • bristen på långsiktighet
 • risken för att bygga tjusiga plattformar där formerna för interaktion inte fortlever, Second Life nämndes som exempel
 • inte kunna hantera ryktesspridning
 • att inte arbeta med den interna förankringen, att det internt ofta saknas förståelse för kommunikationens grunder
 • inte tillräckliga målgruppsanalyser och medievalen företagen gör styrs ofta av marknadschefens preferenser (som ofta är en 40-plusare).

Facebook om ett år?
Frågan om vad som hänt om ett år med Facebook och sociala nätverk blev en lång diskussion där det fanns två olika perspektiv inom gruppen;

 1. Människor byter inte plattformar hur som helst, att det finns en relation till den plattform de valt att bygga upp sina liv på. Lunarstorm menade att det finns en överdriven tro på att man lämnar en plattform snabbt och använder just Lunarstorm som exempel. Facebook har dessutom lyckats komma ett steg närmare dupliceringen av mitt online liv med det liv man har off line. Den nya grupp av människor som hittat Facebook nu kommer inte att sluta använda nätverket direkt, nu när de lagt in alla sina vänner, arbetskamrater etc.
 2. Andra menar att Facebook är döende. Att alla plattformarna människor lätt byter och flyr till nästa hype på kort tid. Det har Facebook visat. Frågan om tiden dök upp i diskussionen att man inte orkar hålla på med för många nätverk samtidigt.

Lite meningsskiljaktigheter uppstod här och det mynnade ut i att vi som kommunikatörer inte behöver lägga för mycket vikt vid tekniken och att nätverket i sig inte är det som viktigt. Vi behöver förhålla oss till att många använder dem. Allt handlar om innehållet och vilken typ av identitet man vill gestalta genom sin online-närvaro.

Nyckelfaktorer till framgången för Facebook är enligt Fredrik Wass delbarheten av innehållet med andra sajter, det som är möjligt här i Facebook har ingen annan gjort tidigare.

Fredrik Wass kommentar till sammanfattningen: Delbarhet (chunkifiering) är en trend på nätet i stort och viktigt att tänka på för den som vill skapa nya webbtjänster. Kan ditt företags content delas och användas av dina besökare på andra platser än din sajt?

Dock är inte Facebook ett bra exempel på just delbarhet. Där är det snarare tvärtom. På Facebook går det jättebra att skjuta in information från andra källor, MEN (och det är ett stort men), Facebook är inte lika bra på att exportera innehållet. Troligtvis för att de vill behålla besökaren inne på sajten så mycket som möjligt.

Så, delbarhet generellt – JA
När det gäller Facebook – Nja

Mattias Östmar ser en megatrend bakom alltihop och det är de sociala nätverkens roll i relation till den individualistiska trenden. Vi går i allt större utsträckning ifrån att gå via medierna för att hämta information. Det är mer trovärdigt att bli rekommenderad en produkt av någon du känner eller har en personlig relation till än att se en annons.

En individualiseringsprocess har blivit väldigt tydlig i och med de sociala nätverkens växande popularitet. Möjligheten att genom de olika sociala nätverken ”skjuta ut olika personligheter” som ju över tid varierar. Mattias tyckte det är en komplex utmaning att kunna analysera helhetsbilden av de olika identiteterna som presenteras av en individ över tid och i de olika nätverken.

Markus från Springtime knöt an och använde begreppen broadcasting vs narrowcasting och microcasting.

Individen och inte medierna är det intressanta och det återspeglas nu i den utveckling som går bort från ”alla” som mottagare till ”inte för alla”.

Detta följdes av diskussion om spridningen som på sociala nätverk får enorma konsekvenser. Elias Betinakis menade att det viktiga är att istället att diskutera hur man hanterar relationen med sina kunder när den nu blir så tydlig. Jämför räckvidden med till exempel den grupp som finns på Facebook om ICA på S:t Eriksplan med  ca 100 medlemmar och en annons med samma budskap i Vi i Vasastan. Störst räckvidd? Störst effekt? Nå många eller nå rätt? Effekten är naturligtvis störst i gruppen på Facebook och Elias menade att lösningen självklart inte är att ICA börjar jobba med sin närvaro på Facebook eller lägger ut trailers på YouTube om hur duktiga de är utan lösningen är att de förändrar sig, gör en bra butik istället.

Kan man strunta i sociala medier?
På frågan om ett företag i framtiden kan fungera utan att bry sig om de sociala medierna är alla överens om att man kan fungera utan att själva använda dem. Företagen måste dock kunna förhålla sig till dem och inse att deras medarbetare antagligen kommer att använda dem.

Många tror också att de dolda nätverk som alltid funnits kommer att få ett uppsving igen och att ökad slutenhet sker redan nu.

Lunarstorm säger att unga människor alltid levt med Internet och inte har samma tankar kring integritet som vi har. Någon tillägger att den generationen ännu inte sett konsekvenserna av att ha hela sitt liv on-line.

Diskussionen gled sedan över till att handla om identitet. Anders säger att man i dessa nätverk uppträder med många olika identiteter, precis som i verkliga livet. Det går att experimentera med identiteter och de blir så mycket tydligare på de sociala nätverken. Det kan bli problem om man väljer att lägga hela sin offline-identitet online. Den verkliga identiteten kan lätt krossas.

Webbyrå, reklambyrå, pr-byrå. Vem är bäst rådgivare?
Björn inledde med att säga att PR-byråer/kommunikationsbyråer är bäst därför att:

 • vi har mindre teknikfokus och mer innehållsfokus
 • vi berättar och identifierar historier bättre
 • vi kan filtreringsprocessen
 • vi kan issue managment
 • vi är duktiga på mediala konsekvenser

Tom hävdar att nätverksagenturer som konkret kan förhandla om affärslösningar har bäst potential i den här frågan.

Diskussionen kom sedan att handla om hur mottagandet för kommersialism ska vara. Lunarstorm och PA anges som nätverk där det kommersiella är starkt reglerat av den policy som finns. Lunarstorm menade att det är viktigt att diskutera den kommersiella närvaron i sociala nätverk.

Anders menade att PR-företagen istället för att fundera över hur företagen skulle komma ut oftare borde vända ”megafonen inåt i företagen” och arbeta därifrån. Diskussionen gled över i trovärdighet och etiska aspekter. Niclas menade att vi måste akta oss för astroturfing. De etiska aspekterna blev de sista inläggen.

Slutsatser
Det märks att Facebooksfebern har diskuterats hos alla kollegor de senaste veckorna. Så vad kom vi fram till? Att morgonen gav oss många nya spännande formuleringar och kloka tankar. De filosofiska resonemangen om identitetsskapande på sociala medier och effekter av det på individnivå och i relation till företagens varumärkesbyggande skulle vi gärna fortsätta diskutera.

Visst vi är konkurrenter, men vi mår också bra av att tillsammans våga vända megafonen inåt.

Tack alla som kom! Fortsättning följer . . .

JMW

Till toppen