Och allt handlar om trovärdighet

När de borgerliga partierna träffades hemma hos Maud Olofsson för en herrans massa år sedan så var det startskottet för en ny era i svensk politik. Högforsmötet blev början på slutet för socialdemokraternas unikt, starka position. Igår kom det slutliga beviset på att socialdemokraternas maktposition i svensk politik har försvagats när de tillsammans med miljöpartiet och vänsterpartiet kommit överens om att bilda koalitionsregering efter nästa val – om de vinner. För den svenska socialdemokratin är det något unikt som håller på att hända:  socialdemokraterna i regeringskoalition.

Högforsmötet 2004 innebar att de borgerliga partierna kom överens om att bilda alliansen som skulle utmana den ocialdemokratiska regeringen.De borgerliga partierna kunde då med hög trovärdighet utmana en regering som vägrade släppa in miljöpartiet och vänsterpartiet i finrummet. En enig allians stod mot en minoritetsregering. Alliansen framstod i valet 2006 som ett mer trovärdigt regeringsalternativ.

Gårdagens överenskommelse handlar också om att bygga trovärdighet – eftersom valet 2010 också kommer att handla vilket som är det mest trovärdiga regeringsalternativet. Men också vem har väljarna mest förtroende för som regeringsbildare. Fredrik eller Mona? De senaste veckornas kommunikativa turbulens kring regeringsfrågan bland socialdemokraterna har bidragit till kraftiga svängningar i opinionssiffrorna. Det har ökat pressen på socialdemokraterna och Mona Sahlin att komma överens med v och mp. (Briefen har nog varit: ”Kom överens – till vilket pris som helst!”)

Idag vaknar vi till ett nytt politiskt landskap. Förtrollningen är bruten. Idag finns inte något politiskt parti som står över de andra. Alla partier måste samarbeta för att få makt.  Kartan är omritad. För alltid?

Björn Mellstrand

Till toppen