Observer samlar PR-konsulter

Observer har tagit det utmärkta initiativet att samla oss PR-konsulter till en serie seminarier.

Naturligtvis pallrade vi oss dit och – ja, nästan ALLA var där. Föreläsaren var importerad från Göteborg; Annika Bergström forskare på JMG.

Ämnet var nyhetsanvändningen på Internet. Annikas institution har regelbundet undersökt 6 000 svenskars medievanor sedan 1998. Och när vi hade tragglat igenom det gamla vanliga med Aftonbladets dominans, att nyheter på nätet kommer på fjärde plats efter informationssökning, mail och bankärenden så var två av Annikas tydligaste slutsatser att i framtiden förväntas nyheter vara gratis och att nätnyheterna fyller en annan funktion än nyheter i dagstidningar.

Man ”kollar” nyheterna på webben, man läser dem inte. Rubrik och ingress – se´n är´e klarttt!

Än så länge ser de flesta nätnyheter som ett komplement till dagstidningen, men tendensen är som man förutsåg när Internet började etablerade sig, att morgontidningen tappar mark. Bland de mest internetintensiva grupperna, där våra ungdomar ingår, har morgontidningsläsandet minskat med över 10 procent på fem år.

Med två tonåringar hemma som vägrar att läsa tidningar och böcker och som möjligen kan tänka sig att skumma aftonbladet.se på fem minuter under hot, känner jag igen mig. Och jag blir rejält orolig. Var skall våra barn få sitt sammanhang ifrån?

Jag har aldrig upplevt snuttifieringen av medierna som ett problem så länge jag har kunnat återvända till mina fördjupande morgontidningar som, för det mesta, ger mig bakgrund och sammanhang. Och har inte det räckt så kan jag gå vidare med en bok. Men om vi sakta går in i en era där nyheter skall vara gratis och morgontidningarna försvinner. Vilket medium skall då skapa sammanhanget? Det som faktiskt är garantin för att demokratin överlever. Tänk om det blir snuttifieringens mästare – TV, eller underhållningens mästare filmen? Eller blir det inget alls?

På den frågan svarade Annika att hon inte visste. Hon trodde dock att människan i sig vill ha ett sammanhang, så därför kommer man att söka sig till det. Vissa dagstidningarna överlever, men de kommer förmodligen enbart att rikta sig till en elit. Jag vill ju tro att Annika har rätt. Men det var inte länge sedan Ny demokrati härjade i Sverige och vi får aldrig glömma att både Hitler och Mussolini kom till makten i fria val.

ASH

Till toppen