Nya marknadsföringslagen

Som ARU ansvarig på byrån så måste man hålla sig uppdaterad.

I veckan var jag på frukostseminarium om den nya marknadsföringslagen som trädde i kraft 7 juli 2008. Det har skett en del förändringar och nedan är en kort sammanfattning av detta.

Ny marknadsföringslag 2008
Direktivet om otillbörliga affärsmetoder (2205/29/EG) införs i samtliga 27 EU-medlemsländer.
Direktivet är ett sk fullharmoniseringsdirektiv. Detta innebär att Sverige varken kan behålla eller införa bestämmelser som går emot direktivet.
Direktivet genomförs i Sverige med en ny Marknadsföringslag som gäller från 2008-07-01.
Till skillnad från direktivet tillämpas den svenska lagen också på marknadsföring riktad till andra näringsidkare, dvs även i business-to-business situationer

Förändringar

  • Lagen tillämpas också på åtgärder efter köp, sk efterköpssituationer
  • Transaktionstest
  • Mer tillåtet med överdrifter i reklam
  • Specifikt förbud mot aggressiva affärsmetoder
  • Viss information får utelämnas i tv- och radioreklam
  • OK med teasers
  • Priset behöver ej längre anges i annons
  • Köperbjudande/Förmånserbjudande
  • ”Svarta listan” – 31 specifika förbud (ingen transaktionstest)
  • Förbud mot direkta köpuppmaningar i reklam till barn omfattande SAMTLIGA medier

Den svenska marknadsföringslagstiftningenVill du veta mer investera i boken ”Den svenska marknadsföringslagstiftningen” av Carl Anders Svensson.

Eller ladda ner Svensk författningssamling 2008:486.
Enligt de som kan är det många bra förändringar men den största nöten att knäcka verkar ändå vara köperbjudande/förmånserbjudande.

Anna-Lena Wallén

Till toppen