Ny undersökning om Facebookfebern: Fyra av tio svenskar använder sig av sociala nätverk

Facebook har varit på allas läppar de senaste veckorna. Många företag och kommunikatörer har ställt sig frågan vad man ska kunna använda Facebook och andra sociala medier till. Kommunikationsbyrån JMW har därför genomfört en undersökning där man bland annat tagit reda på vem det är som använder sociala medier* hur mycket tid man spenderar på dessa medier och vad man använder dem till.
 
Undersökningen visar att mer än fyra av tio svenskar använder sig av sociala nätverk. Störst användning finns i de yngre åldersgrupperna. Mer än åtta av tio 15 – 22 åringar använder ett socialt nätverk. Var tredje 15-22 åring uppger att de har en egen blogg.

Åtta av tio, av dem som använder sociala nätverk, anger också att de gick med i ett socialt nätverk före år 2005. Av de sajter man anslutit sig till under år 2007 ligger Facebook i topp och då särskilt bland 23 – 35 åringarna där knappt hälften anslutit sig nyligen.

Män använder sociala nätverk mer än kvinnor. Nästan hälften av alla män som deltagit i undersökningen jämfört med fyra av tio kvinnor. Männen använder i större utsträckning än kvinnorna sociala nätverk till att dejta, nästan var femte man gör det jämfört med en av tio kvinnor. Däremot har fler kvinnor än män egna bloggar.

De populäraste sociala medierna är framförallt MSN som fortfarande ligger i topp (72 procent). Men Facebook är redan svenskarnas andrahandsval (36 procent) före Lunarstorm (32 procent) och t.ex. MySpace (21 procent). Facebook har också fler användare bland boende i storstäder jämfört med övriga Sverige.

– Undersökningen visar att Facebook har en pedagogisk uppgift. Facebook har gjort framför allt nya, äldre målgrupper intresserade av sociala medier. Unga har redan en lång erfarenhet av att använda sociala medier och ser en helt annan nytta med dem än äldre. Yngre hittar det största värdet i att hålla kontakt och planera aktiviteter med sina vänner. Äldre använder sociala medier i större utsträckning till omvärldsbevakning och kompetensutveckling, säger Björn Mellstrand, vd på kommunikationsbyrån JMW.

En fjärdedel av de tillfrågade tillbringar mindre än en timme per dag på de sociala medierna. I åldersgruppen 23 – 35 år finns det fem procent som spenderar nästan fem timmar per dag. Kvinnor ägnar i snitt mer tid än männen.

-Som rådgivare kommer vi kunna lyfta både hot och möjligheter genom den gemensamma referens Facebook gett oss. Integritetsfrågor och negativ ryktesspridning är exempel på hot som vi måste medvetandegöra företag om. Möjligheterna handlar förstås om att de genom att våga tänka i nya banor kan nå stora grupper av människor vare sig det gäller för t.ex. rekrytering, produktlansering eller för att driva en speciell fråga. Sociala medier når ut i det informella samtalet och det är utmanande för varje kommunikatör, fortsätter Björn Mellstrand.

*Sociala medier innefattar de digitala kommunikationsformerna som finns för att dela upplevelser, åsikter och innehåll. Verktygen för detta kan vara telefon, Internet och TV och handlar om till exempel följande kommunikationsformer: chat, textmeddelande, bloggar, communities, sociala nätverk, uppladdning och delande av bilder, musik och videos, mail, online-spel, virtuella verkligheter som till exempel Second Life samt wikis.

Fakta ur undersökningen i punktform:

 • Mer än fyra av tio svenskar använder sig av sociala nätverk. Störst användning finns i de yngre åldersgrupperna. Mer än åtta av tio 15 – 22 åringar använder ett socialt nätverk.
 • Män använder sociala nätverk mer än kvinnor. Nästan hälften av alla tillfrågade män gör det jämfört med fyra av tio kvinnor.
 • De populäraste sociala medierna som används är framförallt MSN som fortfarande ligger i topp (72 procent).
  Facebook är redan svenskarnas andrahandsval (36 procent) före Lunarstorm (32 procent) och t.ex. MySpace (21 procent). 
 • Mer än varannan storstadsbo använder Facebook medan var fjärde gör det i övriga Sverige. Däremot är Lunarstorm och MSN mer populärt i övriga Sverige än i storstaden.
 • Bland de yngre 15-22 år är fortfarande MSN det mest använda nätverket, nästan nio av tio i åldersgruppen använder det.
 • En fjärdedel av de tillfrågade tillbringar mindre än en timme per dag på de sociala medierna. I åldersgruppen 23 – 35 år finns det fem procent som spenderar nästan fem timmar per dag. Kvinnor ägnar i snitt mer tid än männen.
 • Drygt åtta av tio tillfrågade gick med i ett socialt nätverk före 2005, framförallt den yngre åldersgruppen 15-22 år, nästan mangrant. Var femte 36-50 åring gick med under 2006. Av de sajter man anslutit sig till under år 2007 ligger Facebook i topp och då särskilt bland 23 – 35 åringarna där knappt hälften anslutit sig nyligen. Fler storstadsbor än i övriga Sverige har anslutit sig till Facebook den senaste tiden.
 • De yngre använder nätverket till att hålla kontakt med sina vänner, nästan 8 av tio gör det. Äldre använder sociala medier i större utsträckning till omvärldsbevakning och kompetensutveckling.
 • 45 procent av de yngre (15-22 år) använder gärna sociala nätverk till att planera aktiviteter med sina vänner, motsvarande siffra för 36-50 åringar är 13 procent.
 • Männen använder i större utsträckning än kvinnorna sociala nätverk till att dejta, nästan var femte man gör det jämfört med en av tio kvinnor.
 • Nästan var femte man använder nätverket till att ha koll på sina kollegor jämfört med en av tio kvinnor.
 • Hittar nya vänner gör däremot nästan hälften av alla som använder sociala nätverk och det oavsett ålder.
 • Nästan var sjunde tillfrågad person menar att nätverken ger information om nya trender och nya produkter.
 • Nästan alla tillfrågade svarar ja på frågan om man skulle bli upprörd om någon utgav sig för att vara dig på nätet. 
 • Män tycker det är viktigare att marknadsföra sig på nätet än kvinnor, 20 procent jämfört med 13 procent. Åldersgruppen 15-22 år tycker det i större utsträckning än resten. Knappt var tredje tycker så. 
 • De tillfrågade ägnar mer tid åt sociala nätverk än att läsa bloggar. Nästan sju av tio tillfrågade ägnar mindre än en timme i veckan till bloggar. Nästan var femte svensk spenderar genomsnittligen mindre än 30 minuter per dag på att läsa bloggar.
 • Nästan femton procent av de tillfrågade har en egen blogg. Det är vanligare bland de yngre, var tredje i åldern 15-22 år har en egen blogg

Bakgrund:
På uppdrag av kommunikationsbyrån JMW har undersökningsföretaget CINT genomfört en undersökning om svenskarnas användning av sociala medier. I undersökningen som genomfördes under månadsskiftet augusti-september 2007 deltog 1 325 personer i åldern 15 – 65 år. 

Björn

 

Till toppen