Nu tar JMW ett steg till

Vikten att förstå målgrupperna blir allt viktigare när man använder konversationsmarknadsföring och när man börjar arbetar med sociala medier. Samtidigt är en av de största utmaningarna för oss konsulter som sysslar med digital PR att hitta trovärdiga former för att utvärdera våra insatser och för att skapa trygghet hos våra uppdragsgivare i att kunna värdera nya medier lika väl som etablerade medier.

För att bli bättre på att möta dessa utmaningar och för att ytterligare utveckla vårt erbjudande inleder vi idag ett tajt samarbete med Niclas Strandh, creative planner och social media strateg vilket Dagens Media skriver om här.

Vi har mycket gemensamt, vilket har bevisats under det dryga ett och halva år som vi samarbetat kring en rad projekt. Vi drivs av samman nyfikenhet och engagemang att upptäcka de möjligheter som det nya medielandskapet erbjuder.

Det är en föränderlig tid vi befinner oss i. Behovet av navigatörer i det digitala medielandskapet som har förmågan att vara pedagogiska behövs. Niclas förstärker oss ytterligare här och tillsammans kan vi ta stora steg mot att hjälpa uppdragsgivare hitta relevanta kommunikationsformer som stärker deras affär.

Sociala medier har lämnat lekstugan för länge sen. Med ett samarbete med Niclas Strandh Digital PR säkerställer vi vårt erbjudande av effektiva, kreativa, mätbara och resultatfokuserade sociala medieaktiviteter. Niclas kommer här samarbeta med bl.a. Brit Stakston som ansvarig för affärsområdet sociala medier hos JMW.

Jag är stolt och glad över att Niclas nu ger sig själv möjligheten att helt fokusera på digitala medier och att vi får möjlighet att jobba tilllsammans i denna konstellation! Med en creative planner som Niclas är och en creative director som Joakim Karlsson är i teamet idag får JMW ett ännu starkare fokus på kreativitet vilket är oerhört viktigt.

Björn Mellstrand

Till toppen