När blogginlägget blev en rapport

De senaste dagarna har det diskuterats flitigt kring Danah Boyds blogginlägg/uppsats om observationer kring hennes forskning kring ungdomskultur och sociala medier. I texten skriver hon om de socioekonomiska skillnader som (hon anser) avgör om amerikanska ungdomar använder Facebook eller Myspace.

Texten är i sig väldigt intressant och jag läser gärna den akademiska artikel som Boyd utlovat ska komma. Vad som dock utvecklats till något nästan ännu mer intressant är den artikel som BBC publicerat. I den kallas Boyds uppsats för en forskningsrapport, vilket resulterat i att det börjat storma en hel del kring henne.

Visserligen är det väldigt smart av henne att kalla det just ett inlägg om något som hon senare tänker fördjupa. På så sätt är hon först och kan ändå vänta. Ingen annan kan, trots någon mer formell skrivelse, hävda att de först med information. Det är dock sorgligt att BBC väljer att kalla det hon skrivit för en rapport. Speciellt när Boyd är så tydlig i sitt inlägg om att det inte är ett formellt akademiskt inlägg, utan mer en kommentar kring hennes etnografiska observationer. 

Jag undrar vad det får för framtida konsekvenser för vad man väljer att publicera i en blogg? Det visar sig gång efter annan att information på bloggar är problematiska i nyhetssammanhang. Jag får känslan av att man ofta tänker att det är allmängods och fritt att formulera om. 

Visst, Saker och ting förvrängs visserligen dagligen när information byter avsändare och felciteringar sker. Men det finns ju grader i helvetet och att kalla en uppsats för forskningsrapport får mig att fundera över hur det redaktionella arbetet fungerar på BBC. 

MaK

Till toppen