Missnöjda PR-köpare lär oss mycket

I senaste numret av PR Week presenteras ”The Mischief Report”. Det är en undersökning bland 100 köpare om deras uppfattning om det PR-stöd de får från sina byråer. Nedslående höga siffror över hur kunder anser att det finns t.ex. brist på måluppfyllelse och dålig kunskap om kundens bransch hos konsulten. 

Så många som 25% tyckte till och med att byråerna inte levererade det som förväntats. Många uttryckte också frustration över att så snart kontraktet var underskrivet så försvann det team av seniorkonsulter som sålt in uppdraget.

Det faktum att det inte går att hitta en standardmall för hur ett kommunikationsuppdrag kan se ut är förstås svaret på de höga missnöjessiffrorna. Vikten av förtroende mellan kund och uppdragsgivare samt tydlighet om vad man köper i varje enskilt fall måste alltid dokumenteras. Vilka är förväntningarna? Åt båda håll. 

I en efterföljande artikel till undersökningen låter PR Week några PR-byråer kommentera undersökningen. Här är det intressanta det Robert Philips från Edelmans Londonkontor  säger. Phillips menar att förståelsen för den kunskap som faktiskt finns hos kommunikationsbyråer är ännu viktigare i en digital tidsålder eftersom det uppenbart finns ett kunskapsglapp som byråer verkligen kan hjälpa till med:

”Lots of clients grew up in an age of demand and control, when they dictated when and how their news was released. Now marketers have to share authority with consumers. Agencies must be able to advise their clients on this change”.

Så briljant man kan uttrycka den konsumentmakt som de sociala medierna öppnat för; ”To share authority with consumers”. Vackert!

Här har framtidens kommunikationsbyråer med lyhördhet och vilja att samverka över olika disciplingränser verkligen mycket att tillföra. Om man sedan adderar relevanta mätmetoder och förtroende så kommer förhoppningsvis missnöjessiffrorna befinna sig på helt andra nivåer.

När jag arbetade med skolutveckling fanns det en övergripande utmaning. Skolans absolut största hinder för utveckling är nämligen att alla människor tror att de kan skolan. Vi har ju alla gått i skolan och anser oss därmed ha en referens till hur det ser ut och fungerar. Vilket styr mallen från första början. Att man dessutom som pedagog ofta tenderar till att undervisa på det sätt man själv undervisats är ett annat skrämmande moment 22 perspektiv för skolan.
 
I relation till PR-köpare blir vår största utmaning att få förståelse för det nya breda spektra av kommunikationsarenor som finns idag. Ett arbete som landar i något helt annat än de helsidesartiklar som många av oss vuxit upp med att läsa och sedan skolats in i att räkna när vi ska visa på resultat.

Brit

Till toppen