Miljövinkel på allt…nu också på tjockisar

SVD skriver om att överviktiga är ett hot mot klimatet. Självklarheter har studerats vid London School of Hygiene and Tropical Medicine. De publicerar nu en studie som visar att tjocka människor konsumerar mer kalorier än normalviktiga (jaså?!), att det leder på ökad efterfrågan av mat från denna grupp vilket i sin tur leder till ökad jordbruksproduktion och transporter. Studien landar sen i att man ska promenera mer och att cykling kan dra ner transportkostnaderna och därmed minska utsläppen. Ganska larvigt och med vissa tveksamma slutsatser, men jag är inte överviktsexpert och lämnar sakfrågan hän.

Anledningen till att jag väljer att skriva om det hela är att jag log lite när jag såg rubriken. Blev så tydligt påmind igen om vad som hänt med miljö- och klimatfrågan på kort tid. För tre-fyra år sedan hade en halvdålig överviktsstudie med en krystad miljövinkel inte fått medieutrymme eller ens genomförts med den vinkeln . . . Då arbetade jag med en nationell energi- och miljösatsning och läget var verkligen helt annorlunda då. En stor del av det projektet handlade initialt om hur man överhuvudtaget skulle kunna väcka intresse och engagemang för dessa frågor, bland annat i media.

Är det då bra eller dåligt? Bra för det visar att det blivit en viktig fråga. Dåligt för ingen kommer att orka med den här överexponeringen av klimat- och miljöhot länge till. Vilket inte är bra alls. Relaterat är det Researcher skrev häromveckan om att alla pratar miljö men ingen positionerar sig.

Brit Stakston (själv tjockis och därmed alltså från och med idag en större miljöbov än mina mer slanka kollegor, tänka sig)

Till toppen