Mer 5G i Folknätet

Mer 5G i Folknätet

Lanseringen av 5G i Sverige har varit omdiskuterad länge. Men i månadsskiftet maj/juni 2020 var det äntligen dags för Telia att gå live med det första publika 5G-nätet i Sverige. Starten gick i centrala Stockholm och JMWGolin fick i uppdrag att ta fram kommunikationsidén och konceptet för lanseringen och den fortsatta utbyggnaden av Telias 5G-nät i Sverige. Vi arbetade i tätt samarbete med ett team från Telias marknads- och kommunikationsavdelningar för att ta fram konceptet.

Kommunikationsidén byggde på att visa vad 5G faktiskt innebär för oss som människor men också samhället i stort. Detta då det fanns många frågetecken kring behovet av det nya nätet. Det som tekniskt sett är en rad olika tekniska framsteg sammanfattade vi i ett ord: Mer.

Mer möjligheter, till närhet, till innovation, till ett tryggare samhälle, till underhållning, för alla, över hela landet.

Tillsammans med Telias inhouse-avdelning skapades sedan en serie annonser för print, online och utomhus.

Till toppen