Medievanor: Internet tar över

JMWs blogg har haft en ganska lång paus under de senaste månaderna. Men nu är vi åter på banan. Vi kommer kanske inte vara lika frekventa.

Häromdagen kom Nordicoms Mediebarometern som studerar svenska folkets medievanor. Vår totala konsumtion av medier är fortfarande knappa sex timmar per dag. Radio står för en stor del av vår genomsnittliga konsumtion. På andra plats återfinns TV-tittanden. Och för första gången slog Internet dagstidningarna vad gäller hur mycket tid vi lägger ned på att konsumera dessa medier. I pressmeddelandet kan man läsa, kanske inte så oväntat, att Internet framförallt konsumeras regelbundet av den yngre befolkningen:

Användningen är dock inte jämnt spridd i befolkningen utan den s k digitala informationsklyftan framträder särskilt mellan yngre och äldre. Över hälften (54 procent) i åldersgruppen 15- till 24-åringar nyttjar Internet en vanlig dag och den tid de lägger på nätet i bostaden är närmare 90 minuter. Motsvarande siffror för ålderspensionärerna är 15 procent och 48 minuter. I åldersgruppen 65-79 år är det 49 procent som har tillgång till persondator i hemmet medan siffran för övriga åldersgrupper ligger mellan 80-97 procent.

Värt att notera är att det fortfarande är mindre än en tredje del som använder Internet i hemmet. Och där skiljer också vårt beteende sig beroende på vår inkomst. Höginkomsttagare surfar mer hemma.

Analyser av medievanor i all ära de är intressanta och ger oss bra input när vi ska hitta sätta att nå de olika målgrupperna. Men målgruppsdefinitionerna förändras. Vi går från målgrupper som är definerade utifrån ålder, kön och inkomst till målgrupper som definieras av vårt beteende – oavsett ålder. Vågar vi ta risker? Är vi trygghetssökande? Tycker vi om att pröva nya saker? Eller vill vi att allt ska vara som det alltid varit? Denna typ av information ger lite vägledning när man definerar målgrupper på så sätt.

Mer info: Nordicom

/BjM
från hemmets lugna vrå

Till toppen