Medietekniktrender 2006

Fick tips från FutureWire om en titt på medietrender under nästa år med fokus på medieteknik. Organisationen bakom detta är The Media Center at the American Press Institute.

En trend som nämns är något som vi redan har börjat ana även i Sverige och det är att man som mediekonsument kan prenumerera på innehåll genom att betala en fast summa varje månad och då få fri tillgång till media under en viss period. Dock får man aldrig äganderätten över materialet.

Portabla mediespelare är också något som man tror kommer att ta ytterligare fart nästa år, bland annat tack vare iPods framgångar både inom musik och film. Här tror jag att man kommer att kunna räkna med mobiltelefonerna inom kort också.

Podcasting kommer mer och mer handla om mer än ljudfiler, all typ av media kan distribueras på samma sätt. Något som vi redan har sett börjat ta fart i USA, nu även på den kommersiella arenan.

Reklampengar för främst teknik kommer framför allt att hamna på Internet. En trend som man också redan kan ana, men kanske främst i USA. Det kommer att komma allt mer i Sverige också tror jag.

För övrigt talas det om problem med digitala rättigheter och problematiken kring om hemmamediestationen kommer förses med innehåll från en extern tjänst (t ex TiVo) eller om man kommer att ha en central medieserver i varje hem där man lagrar sina egna mediefiler. Där får vi nog vänta och se vad som händer.

ToN

Till toppen