Livsloggning, nerkoppling och pressfrihet – några spaningar för 2013 #nymo

Medverkade i en framtidspanel i Nyhetsmorgon för att prata om sociala medier för 2013. Längre framtidsprofetior än så är lönlösa att göra.  Det slog  Arthur C. Clarke fast redan 1964. Det räcker med att lära av detta år för att se vad 2013 kommer att innehålla. Och precis som Göran Rosenberg säger i klippet blir det lätt teknikmagasinet över det hela när det baxas in 3D-skrivare och talas om fysiska ting som en kamera. Det här var min input under den research Nyhetsmorgon gjorde och hade tiden räckt till hade jag loopat in den fjärde punkten efter Göran Rosbergs kommentar om en upplyst elit och fokus på människan.

1. LIVSLOGGNING

Lusten att dela vårt liv och vår data genom den teknik som finns fortsätter under 2013. Just ordet livsloggning finns även med på årets nyordslista och förklaras med att dokumentera sitt liv i bilder. Det handlar om en fortsättning av det vi sett de senaste åren med t.ex. vågen som låter automatiskt delar mina viktresultat med mitt nätverk. Eller digitala personliga tränare som används för att peppa varandra genom att uppdatera och dela träningsresultat via t.ex. RunKeeper eller Nike Fuel Band. I sändningen visade jag en prototyp av Memoto en liten automatisk GPS-kamera som tar bilder så länge jag har på mig den, fäst t.ex. vid kanten på tröjan tar den 2 bilder i minuten, utan att jag behöver tänka på att ta upp kameran dokumenterar den hela min dag. De 30 bästa bilderna sammanställs men de kan förstås redigeras, grupperas och  vilka som i slutändan publiceras bestämmer jag själv. Kan bli allt eller ett urval. Men det kommer alltså att finnas en bildskatt för de flesta ögonblick och dessutom med exakt geografisk placering.

2. TRANSPARENSENS PRIS

Jag berörde kort detta med transparensens pris i inslaget och skrev även tidigare om hur det här ständigt uppkopplade livet börjar kräva sitt pris. Allt tydligare efterfrågas mobilfria stunder eller vi hör i fler sociala sammanhang tydliga instruktioner ges om att det t.ex. råder fotoförbud ” inga bilder under den här middagen” eller att man enas, halvt skämtsamt, om mobilfria stunder  ”nu lägger vi undan mobilerna och ser vem som klarar sig längst”. För insikten börjar allt mer gnaga om att det är lite absurt att vi tenderar att övervärdera det digitala så att vi numer ägnar mer tid åt våra smarta telefoner än åt varandra under ett sedan länge avtalat möte.

Det exklusiva, inte för evigt dokumenterade blir helt enkelt det nya svarta under 2013 och en tydlig kontrast till alla dessa livesändningar som under 2012 blev det förväntade av konferensarrangörer. Det nischade, exklusiva och tillgängliga endast för några få blir allt mer attraktivt igen och blir också ett sätt att aktivt strida mot näthat.

3. NÄTHAT OCH INSTAGRAMUPPLOPP

Vi har under 2012 sett många exempel på att digitaliseringen lätt blir ett kraftfullt verktyg för att både såra mer och snabbare eller för att sprida falska rykten. Nätet kan lika gärna användas för att starta förtalsajter mot enskilda personer och nyligen protesterade elever i Göteborg mot en sajt där privata bilder lades ut med grova kommentarer och rykten samt falska påståenden. Se detta inslag ur Nyhetsmorgon om instagramupploppen och lyssna på några elevers idéer om detta. Strategier för att hantera frågor som dessa kommer att föras på många arbetsplatser och i många familjer för näthatsdiskussionen kommer att vara lika levande under 2013 och måste hanteras på många nivåer. I kölvattnet av den diskussionen behöver inte ropen på censur vara dominerande utan mer kreativa, konstruktiva, smarta lösningar för just de behov som finns hos olika grupper. Varför finns det inte fler forum där man inte får vara anonym undrade några av de elever jag mötte i förra veckan samtidigt som de delvis upplevde att näthatet var här för att stanna.

Självklart behöver alla som möter barn privat eller i jobbet arbeta med att hantera den dystopiska synen på nätet som syns när näthat diskuteras och peka på lösningar. Under 2013 kommer vi se allt fler tjänster som kommer att utvecklas som en konsekvens av de problem som finns runt t.ex. bildhantering. Ett exempel är applikationen SnapChat som är utvecklad för att ta tag i det allt oftare uppenbara problemet runt transparens. Att människor blir arga på varandra, relationer avbryts, bilder sprids av illasinnade för att starta rykten, mobbing, hat mm. SnapChat adresserar alltså delar av denna problematik, dvs den rent tekniska delen med att just bilder eller skrivna ord så enkelt kan spridas och delas vidare samt  med lätthet kan sättas in i en helt annan kontext.

I SnapChat är den bild  eller det meddelande jag sänder till någon av mina vänner bara synlig mellan 3-10 sekunder för mottagaren. Den kan inte (nåja..) eller framför allt ska den inte sparas. Försöker mottagaren trots allt att skärmdumpa meddelandet eller bilden aviseras avsändaren.  SnapChat har funnits en längre tid och i förra veckan lanserade Facebook en  kopia av SnapChat som heter ”Poke-App”. Den bygger i grunden på samma sak men har de senaste dagarna blivit hårt kritiserad för att vara både sämre och förvirrande för Facebookanvändare.

Grundfaktum kvarstår dock att tjänster nu utvecklas som syftar till att underlätta möjligheten till att producera exklusivt material med kort livslängd, ej tillgängligt för alla och omöjligt eller åtminstone mycket svårt att spara. Båda tjänsterna visar hur vi i takt med nya problem i samklang med de tekniska möjligheter finner nya lösningar. Parallellt med tekniken behöver vi förstås alltid diskutera och reflektera om hur vi beter oss mot varandra som människor.

4. PRESSFRIHET

Ytterligare en spaning som jag hade förberett hade att göra med journalisterna Martin Schibbye och Johan Persson men tyvärr föll den bort pga tidsbriskt men den hade varit ett fint inspel efter Göran Rosenbergs tanke om medieelit och känsla av att han medverkade i tekniska magasinet. Jag hade sänt över skärmdumpar på de stora mediesajternas förstasidor under Martin och Johans presskonferen till redaktörerna. Alla stora medier var ju på plats den 11 september vid deras hemkomst och livesände presskonfersensen. Dessutom livesände även Martin & Johan den själva, vilket möjliggjorde att ännu fler kunde sända presskonferensen direkt från sina egna sajter och på många sätt var det ett gemensamt firande för dem och det engagemang många visat för dem under deras fångenskap. Det var en av årets stora nyhetshändelser och vid sidan av det oerhört lyckliga slutet för Martin och Johan som människor och efterlängtade av anhöriga en mycket viktig händelse för journalistiken. De påminde oss alla, under ett så starkt varselpräglat år i mediebranschen, om journalistikens roll.

Efterspelet av Martin & Johans upplevelser kommer att märkas under det kommande året. Inte enbart för att deras egen berättelse kommer att publiceras, utan för att deras arbete  i sin helhet, både före, under och efter Eitopien sätter fingret på ett av de viktigaste fundamenten i en demokrati. Oavsett hur digitaliserad vår framtid är baserar sig den på människors rätt i hela världen  att bygga trygga liv och finna sina lösningar för hur det ska gå till och där spelar tryck- och yttrandefriheten en stor roll. I den processen spelar journalistikens långsiktighet och ansvarstagande, för att berätta även de berättelser där sökarljuset inte alltid lyser, en stor roll. Det fokus Martin & Johan genom sitt arbete satt på utrikesjournalistikens och pressfrihetens roll är viktig för vår gemensamma framtid i en värld som är så mycket större än Sverige och en digitaliserad västvärld. Pressfriheten är så oerhört central för demokrati- och därmed samhällsutvecklingen i övriga världen. Och demokrati, det kommer vi inte kunna skriva ut i en 3D-skrivare. Någonsin.

/Brit Stakston

 

 

 

 

 

Till toppen