Läs(o)lust

Samtidigt som bokälskare och bokkrängare samlas i Göteborg presenterades idag en tänkvärd nyhet om ungdomars läsvanor.

En undersökning visar att var fjärde pojke i högstadieåldern aldrig läser böcker. Deras läslust avtar (!) dessutom ju äldre de blir. Bland elever vars föräldrar saknar högskoleutbildning uppger var femte att de inte läser böcker, bland barn till akademiker är det bara var tionde som inte läser. Bakom undersökningen finns Lärarnas Riksförbund och jag imponeras ännu en gång av lärarfackens lyckade arbete med undersöknings-PR.

Jag imponeras desto mindre av de slutsatser som dras av resultaten, som borde ha kunnat leda till mycket eftertanke och funderingar över vad ett minskat bokläsande eventuellt skulle kunna ha för konsekvenser för demokratin och jämställdheten. Och kanske också till en del självrannsaken för lärarfackens del.

I stället väljer LR samma slutsats som alltid: skolan behöver mer behöriga lärare och mer resurser. Det finns tydligen bara ett standardsvar på alla undersökningsresultat. Alldeles oavsett vad undersökningen handlar om.

/FrF

Till toppen