Laila, Maud och en förändrad mediebild

Sedan katastrofkommissionen presenterade sin rapport för någon vecka sedan har Göran och Laila haft det hett kring öronen. Misstroendevotum eller inte har varit frågan. Lailas dagar var räknande.

Men så genom ett trollslag har mediebilden förändrats. Från idag är det Centerpartiet som får en negativ mediebild. Laila och Göran hamnar i skymundan. Fokus riktas på Centerpartiet. Partiets stöd för ett misstroendevotum har fått Centerpartiet att framstå som partiet som spräcker den borgerliga alliansen.

Intressant att se hur snabbt mediebilden förändras. Och hur en fråga i media kan ändra fokus. Frågan är också vilken bild av Centerpartiet den här debatten ger? Är Centerpartiet bara Maud?

BjM

Till toppen