Sveriges Annonsörer

Spana in vad vi hjälpt Sveriges Annonsörer med.

Sveriges Annonsörer är en oberoende intresseorganisation och nätverk för marknadsförare. Med drygt 5 000 marknadsförare representerade i ca 400 medlemsföretag driver Sveriges Annonsörer flera viktiga branschinitiativ inom områdena effekt, transparens, ansvar och hållbarhet. Med hjälp av kunskapshöjande insatser i form av utbildningar, certifieringar, webinars, guider, rapporter, rådgivning samt rekommendationer och riktlinjer får medlemmar stöd och vägledning inom marknadsföringens viktigaste områden.