Krishantering i drevens tid

Krishantering handlar till stor del om att ta bort energin ur en fråga. I helgen fick vi ett exempel på hur man hanterar en presumtiv kris genom att ta bort all energi och spänning.

Utan förvarning i lördagsmorse kallade regeringen till presskonferens. Gymnasie- och kunskapslyftsminister Aida Hadzialic (S) meddelade sin avgång efter att hon tagits rattfull i en kontroll. Till saken hör att vi tar allvarligt på att köra bil rattfull eller onykter. En politiker som kör rattfull har svårt att bli av med bilden av att omdömet brister.

Reaktionerna lät inte vänta på sig. Flera ledarskribenter och krönikörer hyllade henne för sin handlingskraft och någon menar att hon inte behövt avgå. Flera menar att hennes avgång möjliggör för come back.

Genom att direkt avgå undvek hon ett möjligt drev och grävande i hennes privatliv. Hon tog kontroll över nyhetsflödet och satte agendan själv. Istället för att reaktivt behöva invänta vilka avslöjanden som skulle komma så tog hon kontroll. Dessutom visade hon på omdöme.

Hennes hantering av situationen visar att hon förstått hur man effektivt undviker en mediekris och ett drev. Ett drev skulle pågått till dess att hon avgått, genom att själv lämna posten så avlägsnade hon drevets mål och hon tog bort energin från frågan.

/Björn Mellstrand

(bild från regeringens hemsida)

Till toppen