Kommunikations-revolution och paradigmskifte

Två tunga ord som repeterats många gånger under 2008 är kommunikationsrevolution och paradigmskifte. I mötet med företag antecknar vi efter varje föreläsning eller kurs frågor vi fått. Frågor som snart kommer att vara glömda för dem som ställde dem eftersom svaret på dem är snabbt väl inkorporerade i nya arbetssätt och sätt att kommunicera på. De blir snabbt till självklarheter. Det går verkligen att ta på den förändring som nu sker. Vecka för vecka. Se bara på vad som hänt i bloggosfären under 2008 års sista månader.

Det sker helt enkelt en ständig förändring av kommunikations- och organisationsformerna. Nya sätt att marknadsföra och göra affärer på.

Jeff Jarvis använder lika stora ord om inte än större i  It´s not just an era; it´s a new world order. Han resonerar i denna postning vidare dels från sin artikel om Google i The Guardian dels utgår han från en lysande postning om teknikens och informationens påverkan genom Internet de senaste 15 åren av Fred Wilson.

De talar bägge om att det är en fundamental omstrukturering som pågår. Där vi står inför förändringar större än vi kan ana. Att världen inte blir sig lik igen och att vi bara är i början av att fundera ut hur vi ska hantera allt det nya.

”The point in any case is that it would be a mistake to think that we will come out of this financial crisis soon wounded but still seeing the world the way we saw it before. In the graveyard of camels with broken backs, we will see a new world newly structured and we’re only beginning to figure it out.”

”…… Other industries and institutions – advertising, manufacturing, health, education, government… – are next and they, like their predecessors, don’t see what’s coming, especially if they think all they’re undergoing is a crisis. The change is bigger, more fundamental, and more permanent than that.”

Exakt därför är 2009 trots de tuffa tider vi står inför spännande. Vi är ju verksamma inom ett område som kommer att påverkas extremt mycket av det som sker. Framtiden är vår. Det är dessutom vi som kommunikatörer som är med och formar, tolkar och bygger mycket av detta vidare. Och har förmånen att stödja företag i denna kommunikationsrevolution.

/Brit Stakston

Till toppen