Kommunikation 2011 och 2012

Hur blev 2011?

I början av året skrev jag om hur det år vi hade framför oss kommer att handla om effekten av digitaliseringen. Då med ett nationellt exempel med fokus på vår arbetsvardag och de sociala medierna på arbetsplatser. Med svaret i handen vet vi att 2011 sannerligen handlat om vilken effekten blir av en samtid där vi har tillgång till nya kommunikationsverktyg oberoende av var vi befinner oss i världen. Den arabiska våren har visat vad nya kommunikationsverktyg betyder i samhällen som kämpat för förändring i många år. Här har de sociala medierna visat att de skapar en obändig kraft genom att bidra till mobilisering och organisering på plats och ger omvärlden en unik insyn. En känsla av att själv vara med i vardagen som ger en bra grund till fortsatt engagemang. I somras ställde jag frågan till Jesse Jackson om vad han trodde de sociala medierna betytt för Martin Luther King och medborgarrättsrörelsen. Hans svar kom direkt ”the change would have come sooner” samtidigt som han betonade vikten av det fysiska mötet och Kings förmåga att skapa engagemang. Exakt så. Det är inte antingen eller utan både och.

I min egen bransch har jag under året ofta varit mest beklämd över hur gärna vi, som sett digitaliseringens möjligheter, krampaktigt vill stå kvar vid rodret, trots att vi inte ens lever som vi lär själva. Vi ”sociala medieexperter” ser ofta gärna världen som fortsatt svart eller vit när det gäller digitaliseringen. Själv har det lett till tankar om att logga ur dvs tona ner min publika roll och diskuterat vikten av att att vi experter kliver tillbaks lite. Under 2012 hoppas jag det där svartvita förhållningssättet  rinner ut i sanden och att vi fokuserar på det som händer i det grå fältet. När vi lämnat ringhörnorna och fokuserar på mötet mellan ny teknik och människor. Att vi alla vågar förändra våra sätt att arbeta oberoende av roller och verksamheter.

2012 då?

Några snabba tankar från mig. Inte alls visionärt. Utan här och nu. Vad händer nästa vecka på jobbet igen, jo det kommer att kretsa runt detta:

Nyttigt: Allt handlar om fortsatt integrering av sociala medier i all kommunikation, en normalisering  som för oss som användare förstås tar sitt avstamp i nyttan för mig.

Mobilt: 2012 blir året då många företag och andra slutligen (och äntligen) kommer att knäcka mobilkoden dvs på riktigt använda sig av den gyllene möjlighet det innebär att vi har med oss mobilen hela tiden….gör ni saker rätt kan vi välja att hålla oss uppdaterade om er genom direktkommunikation i våra mobiler. Det här har alldeles för få företag, förutom t.ex. ”nya” aktörer som Spotify, prioriterat rätt hittills. Insikten finns nu hos allt fler att mobilen öppnar helt nya möjligheter.

Flexibelt: 2012 är också året då det är dags att våga mer. Det betyder rent konkret att man inte bara väljer en lösning som avsändare av budskap dvs sluta lägga alla ägg i Facebookkorgen. Däremot är allt det vi gör på Facebook mekanismer som alla kommunikationsinblandade i ett företag ska lära av och säkerställa att det implementeras i större grad på de traditionella webbplatserna.De sociala dimensionerna måste adderas till de traditionella hemsidorna.

Källkritik: Frågan om källkritik kommer att vara levande. För oss medieintresserade innebär det t.ex. att diskussionen om vem som säger vad och i vilket syfte på t.ex. Twitter som i Sverige delvis utvecklats till en medieankdamm kommer fortsatt vara levande. Den nyförälskade relationen mellan journalister och sociala medier kommer ebba ut och landa i en mer sund relation där man ser både styrkor och svagheter. Här om någonstans är ställningskriget mellan analogt och digitalt helt meningslöst. Något som också måste bli ett faktum i alla andra branscher.

Filtrering: Den både nödvändiga och ofta inspirationsfyllda filtreringen och den mer icke önskvärda filtreringen av det enorma informationsflödet vi har att hantera är två fortsatt viktiga frågor som kommer att återkomma under hela året. Algoritm- och Googlediskussionen runt filterbubblor lär fortsätta.

Nischat:  Vid sidan av de breda plattformarna utvecklas nischade tjänster. Det kan röra personligt nätverk, innehåll, produkter eller funktionaliteter.

Socialt:Självklart är socialt själva nyckelordet framöver. Låt Instagram och Wordfeud visa vägen, de har under 2011 visat hur det hela tiden utformas nya tjänster som bygger på förmågan att kombinera nya och gamla beteenden. Instagrams framgång bygger på hur de (och Path som bubblar) dels självklart tagit tillvara hur vi omfamnar bildproducerandet i mobilen dels att vi just parallellt med breda plattformar som Facebook och Google + också söker mer nischade kommunikationsformer. Wordfeud är ett lysande exempel på hur ny teknik skapar nya möjligheter. Båda tjänsterna hade dock varit mycket mindre intressanta utan den sociala dimensionen. Hashtaggar, kommentarsmöjligheter mm är centrala för Instagrams framgångar. Wordfeuds digitala spelplan är bara en del av framgången den riktigt extra dimensionen som tillför mest är chatten – det sociala!

Min önskelista för kommunikation 2012: Det är samtidstypiskt att jag i rubriken för detta inlägg utelämnat ”sociala medier” eller ”digital kommunikation”. Vi behöver inte säga det längre. Det handlar om kommunikation på alla plattformar. Analoga såväl som digitala. Och allt däremellan.  Det handlar om kommunikation. Punkt.

Vi har länge pratat om att kommunikationens alla delar måste hänga samman. Fortfarande är det digitala ofta ett add on och lika ofta inkastat som helt fristående kommunikationskoncept eller kastas in sist i mediemixen. Det blir också ofta gärna kommunikationsinitiativ av kortsiktig kampanjkaraktär vilket strider mot sociala medielogiken som startar och öppnar för relationer. Det blir både bakåtsträvande och kortsiktigt att arbeta med ett kampanjtänk som präglas av inifrån-ut-tänk och under en given tidpunkt. Sen slutar man prata med de kunder man nyss startat en relation med istället för att fördjupa relationerna. Musklerna finns fortfarande alldeles för ofta kopplade till enskilda marknadsaktiviteter. Det är (små) marknadsbudgetar kopplade till specifika affärsmål i närtid som gör det svårt att arbeta integrerat och långsiktigt.

Min förhoppning för 2012 är att företag i än större grad förstår att det handlar om att förändra sina arbetssätt. Mindre marknadsbudgetar för konsulter med andra ord! Jag vill se marknadsbudgetar som inte bara tar hänsyn till produktionskostnader, konsultkostnader, tryckkostnader, utvecklingskostnader utan också interna personalkostnader som kan arbeta vidare med den relation som just startats.

Allt handlar med andra ord även 2012 om att strategiskt omfamna digitaliseringens möjligheter oberoende av verksamhet. Ständigt fråga sig hur den egna verksamheten kan förbättras och möta omgivningens behov än bättre. Svårare än så är det inte. Låt det bli typiskt för 2012. Gör inte sociala medier till en svår vetenskap eller reducera det till trams. Det är bara så glasklart affärskritiskt för att gestalta och leverera det ni säger er vara.

/Brit Stakston

P.S. Mina egna bidrag till att bjuda på kunskap och våga tänka nytt märks under året som gått vid sidan av mitt roliga arbete på JMW  i dessa fyra händelser:

1. #gillaboken

Att ha skrivit en guidebok för idéburen verksamhet är något jag är mycket glad över. Boken heter Gilla – att dela engagemang, kunskap och passion i de sociala medierna, följ gärna #gillaboken för att hålla dig uppdaterad runt bokens användning. Under 2012 ser jag framemot att få feedback på hur arbetet gått bland de organisationer och personer som läst boken. Stort tack till Erik Wagner och Gabriel Ehrling för ert arbete med förlaget Idealistas. Så stolt över att vara författare till er allra första bok!

2. #dafs

Att få vara med i regeringens Digitaliseringsråd under ledning av it-minister Anna-Karin Hatt för att arbeta fram den Digitala Agendan för Sverige har varit stort. Följ Näringsdepartementets blogg för att hålla er uppdaterade med det fortsatta arbetet. Stort tack till Anna-Karin Hatt och ditt team för förmånen att få vara med i detta mycket givande arbete.

3. #gma11

Att genomföra Godmorgon Almedalen tillsammans med Joakim Jardenberg och Björn Falkevik för andra året i rad var lika inspirerande och omvälvande som första året.Det finns något oerhört givande i detta möte med alla denna klokskap som samlas under Almedalsveckan. Viktigt att få dela den med de som inte befinner sig i Visby. Tack till alla som deltog, bidrog och framför allt tittade.

4. Möten med dig

Alla möten under året, både de formella och mer informella bidrar till att min egen kunskap och mina insikter ökas. Att ha förmånen att varje dag, digitalt eller analogt, kunna stöta och blöta företeelser, tankar och ideér betyder allt. Stort tack!

 

Till toppen