Kan du verkligen simma?

Kan du verkligen simma?

Nu är vi live med vår första kampanj tillsammans med Trygg-Hansa. Syftet är att informera om och uppmana fler svenskar att regelbundet testa sin simkunnighet. Detta för att bygga respekt och förståelse för vad det innebär att simma i öppet vatten. För faktum är att många överskattar den egna simförmågan. Något som kan öka risken för drunkningsolyckor.

En färsk undersökning från Trygg-Hansa har visat att åtta av tio tror sig klara att simma 200 meter men av dessa har fyra av tio inte simmat 200 meter de senaste tre åren. Det här är ett problem då simkunnighet är en färskvara. Och att simma 200 meter inomhus i en pool är inte samma sak som att simma i havet eller i en sjö där faktorer som strömmar, kyla och vind spelar in. Med initiativet Badbesiktningen vill Trygg-Hansa nu inför sommarsemestrarna uppmana fler att tillsammans med någon prova på att simma 200 meter i öppet vatten. Initiativet tar hjälp av instruktionsfilmer och guider som tas ut i Trygg-Hansas samtliga kanaler under sommaren.

 

 

 

 

 

 

 

Till toppen