JMWs blogg fyller 5 år

Idagarna är det fem år sedan vi på JMW började blogga. Ända sedan vi startade blogga har ambitionen varit att dela kunskap, då för fem år sedan kanske det var ovanligt i vår bransch. Och självklart mötte det visst motstånd internt. Kan/ska vi dela med oss av det? Vi var lite nervösa. Hur skulle vår omgivning reagera. Idag är det en självklarhet, för det bottnar i en djup insikt om att vi har bara en av många pusselbitar i det nya medielandskap som nu växer fram. Tillsammans med våra uppdragsgivare, kollegor, intresserade, etc, etc kanske vi kan få den större bilden. Vi tror att när vi delar så får vi någonting tillbaka. Under åren vi har bloggat så har denna tes bevisat sig vara sann. Men självklart finns det tillfällen då vi har blivit besvikna – men de tillfällena har varit få. Och de blir färre och färre.

Fem år går snabbt. Idag är kanske JMWs blogg den äldsta, fortfarande aktiva PR-byråbloggen i Sverige. Men visst har det funnits perioder då vi funderat över om vi ska fortsätta. Orkar vi? Har vi något att säga? Svaret har alltid varit detsamma: JA! Vi orkar. Vi har något att säga och vi kommer att ha något att säga så länge som utvecklingen i medielandskapet fortsätter.

Då när vi började blogga såg vi de första tydliga tecknen på en revolution i vårt sätt att kommunicera. Bloggen började slå igenom. De sociala nätverken var i sin linda. Men det började hända. Idag är det vardag för stora grupper. Idag är knappt 2 600 000 svenskar facebookmedlemmar. Lyssna på det. Vi säger det igen 2 600 000 svenskar har registrerat sig på Facebook (jmfr med sommaren 2007 då 70 000 hade registrerat sig.) Idag är bloggar en del i vår mediekonsumtion på näten. Microbloggar har kommit, gått och stannat. Barack Obama är USAs president. De digitala sociala nätverken skapar nya möten och utbyten. Listan kan göras lång. Och listan fylls på hela tiden.

JMWs blogg har utvecklats. Från betraktelser och rapportering till mer analys och reflektion. Och bloggen kommer att fortsätta att utvecklas – precis som JMW.

Vi, JMW, står nu inför en spännande höst. Där vi bara längtar efter att få dela med oss av nya reflektioner, analyser och projekt. Och vi ser framemot få ta del av alla smarta tankar som föds i vår omvärld.

Tack till alla som läst, kommenterat och länkat till oss. Tack till alla kritiserat och sporrat oss. Det är ni som gör det värt att blogga. Tack för att ni har haft tålamod med oss när vi varit ute och cyklat. Tack för att glada tillrop när vi har varit något på spåren. Tack.

Björn Mellstrand

Till toppen