JMWkoll: JMW goes international

PR-uppdrag blir mer och mer internationella. Fler och fler uppdragsgivare efterfrågar globala, europeiska eller nordiska lösningar. För att möta den efterfrågan så har vi prioriterat att bygga ett internationellt nätverk. Sedan en tid tillbaka är JMW kommunikation medlem av Plexus PR, ett internationellt nätverk av oberoende PR-byråer som finns på tolv marknader.

Tidigare denna vecka såg Nordic Relations dagens ljus. Nordic Relations – är ett nätverk av oberoende PR-byråer i Norden. I nuläget består nätverket av Zignal , Brinkmann + Partnersoch JMW. Snart kommer en finsk byrå att ansluta sig till vårt nätverk. Nätverket vilar på tre fundament:
 

  • gemensamma uppdrag
  • gemensam tjänsteutveckling
  • gemensam kompetensutveckling/erfarenhetsutbyte

BjM

Till toppen