JMW nominerade i European Excellence Awards

JMW och Heimer & Company Reklambyrå har nominerats i HR-klassen av European Excellence Award. Vi är nominerade för E.ON Young Heroes en tävling för E.ONs sommarjobbare som är en av delarna i en employment branding strategi vi gemensamt arbetat med för koncern HR för E.ON Sverige.

-Det har varit stimulerande att arbeta över våra respektive byråers gränser med ett strategiskt HR-arbete vars kärna varit sociala medier. Att visa öppenhet för nya mediekanaler såsom E.ON gjort här är viktigt och har visat hur dessa kompletterar rådande kanaler och blir ett kitt genom en anställds livscykel på ett företag. Genom att lyssna och föra en dialog ges dessutom en ny bild av E.ON som inspirerar och ökar attraktionskraften för företaget, säger Björn Mellstrand VD, JMW kommunikation.

Med stora kommande pensionsavgångar finns ett behov för E.ON  att tydligt synas på den karta av framtidsalternativ som finns för unga idag. Därför måste medvetenheten höjas om E.ON som arbetsgivare och för att göra det krävs en förändrad syn på företaget. I de delar vi arbetat med har vi utgått från att vägen till en sådan förändrad bild går via medarbetarna som ambassadörer för företaget.

“Your Energy Shapes The Future” är E.ONs tagline och är utgångspunkt i de olika föreslagna aktiviteterna där det nominerade bidraget E.ON Young Heroes var en del av det vi arbetat med det senaste året.

E.ON Young Heroes som koncept bestod av en tävling för de sommarjobbande ungdomarna där de kunnat välja mellan att skriva, filma, ta bilder och berätta om sina upplevelser. Sju procent av sommarjobbarna valde att skicka in bidrag
som alla visar en unik och personlig sida av sommarjobbet på E.ON. Sociala medier blev plattformen för att på ett nytt sätt kommunicera med olika målgrupper och projektet skapade även en intern stolthet. Under den dryga veckan som man kunde rösta på de nominerade bidragen röstade drygt 3 300. Röstningen genomfördes på den externa bloggen och internt. Bidragen bestod av videofilmer, presentationer eller traditionella bloggposter ofta rikt illustrerade med teckningar eller fotografier.

-Att arbeta med ambassadörsskapet var utgångspunkten.  Vi ville hitta former för att låta de anställda själva gestalta och personifiera E.ON genom att ge dem olika sociala medie-arenor att uttrycka sin stolthet över sitt arbete. När t.ex. 16-åriga vinnaren Sofie Johansson ger sin egen bild av sommarjobbet på E.ON får man en unik och personlig inblick i hennes vardag. Den arbetsglädje och stolthet hon visar går inte att förmedla på ett bättre sätt, säger Eva Wikner Grahnström, Heimer & Company.

Brit Stakston, projektledare för E.ON Young Heroes på JMW och Niclas Strandh, creative planner som arbetat mest med projektet på Heimer & Company berättar om lärdomarna från arbetet med E.ON Young Heroes på Disruptive Media-konferensen imorgon. Medverkar gör även Pernilla Nilsson och Sara Lidvik från Koncern HR. Läs mer här om Disruptive Media-konferensen. I senaste numret av Internetworld kan man läsa mer om E.ON Young heroes.

Arbetsgrupp för E.ON Young Heroes:
Heimer & Company: Niclas Strandh, Annika Rohdin, Magnus Larsson.
JMW Kommunikation: Brit Stakston, Lin Kleiven, Björn Mellstrand.

Till toppen