JMW går med i Reklamförbundet

r_logga_s_v_vektor.jpg

JMW blev idag medlem av Reklamförbundet. Vi kommer att fortsätta vara medlemmar av PRECIS.

Det finns tre skäl till att JMW ska vara med i Reklamförbundet:

  1. Det svårt att skilja på vad som är PR och vad som är reklam eller annan marknadsföring. Företagens kommunikation blir allt mer integrerad. Därför behövs det en samlande organisation för alla företag som är verksamma inom kommunikationsbranschen. 
  2. Reklamförbundet, trots namnet, har visat att de har ambitionen att samla hela kommunikationsbranschen.
  3. Det behövs en organisation som har förmågan, viljan och ambitionen att sätta kommunikationsbranschens frågor på den allmänna agendan. Reklamförbundet har den senaste tiden visat att de kan det.

Björn Mellstrand 

Till toppen