Jag kommer att sakna F!-Tiina


F! starkaste profil vid sidan av Gudrun avgår. Med en välregisserad avgång lämnar Tiina Rosenberg scenen. Även om jag inte delar Tinas politiska åsikter så tycker jag det är tråkigt att hon försvinner från debatten.

Den svenska politiken saknar starka politiska profiler. Och ingen kan ta ifrån Tiina att hon har varit en stark profil. Hon har uppfattats som frispråkig och kontroversiell. Och den typen av företrädare är en bristvara.

Svensk politik behöver inte färre profiler – utan fler. Det behövs fler företrädare som inte stämmer överens med normen. Det behövs fler som är frispråkiga. Det behövs fler som är kontroversiella och skapar debatt. Det behövs fler som väcker känslor.

Jag kommer att sakna Tiina Rosenberg.

BjM

Till toppen