Ja, vi fixar socialsvängen!

Dagens Medias förgrundsgestalt Rolf van den Brink undrar om vi PR-byråer fixar den sociala svängen. Han undrar:

 1. Hur många pr-byråer överlever en miljö där kunder, medier och annonsörer kommunicerar öppet med varandra?
 2. Hur många pr-byråer behärskar social medier med allt det innebär i kommunikation med bloggar och nätverksmedier (communitys).
 3. Hur många pr-byråer lever som de bör lära, och öppnar upp den egna byrån med bloggar, bilder och rak feedback från kunderna?

Rolfs frågor är högst relevanta. Den traditionella PR-byrån står inför stora utmaningar med de förändrade medielandskapet och de förändrade mediekonsumtionsmönstren.

 1. Överlever? Många PR-byråer kommer få det svårt i den nya miljön. PR-byråernas uppgift är identifiera och utveckla plattformar för kommunikation. Öppen kommunikation är inget hot mot PR-byråer – snarare en möjlighet.
 2. Behärskar? Alla kommer inte att behärska de sociala medierna medierna – ”lets face the fact”. Byråer som är inriktade på traditionella medierelationer kommer att ha en mycket mindre marknad. På JMW valde vi att öppna upp byrån genom att starta vår blogg 2004. Sedan har vi fortsatt vara nyfikna på de sociala medierna. Med vår nyfikenhet har vi lärt oss mer. Och idag så är de sociala medierna en dimension som finns med i samtliga uppdrag. Hos många företag har höstens ”Facebooksfeber” inneburit en väckarklocka. Dessutom har Facebook haft en pedagogisk uppgift i att lära många i ”den äldre generationen” (här finns de flesta marknads- och informationschefer) de sociala medierna.
 3. Lever vi som vi lär? Vi försöker. Genom bloggen försöker vi dela med oss av våra erfarenheter, diskussioner och reflektioner.  Vi kan bli bättre. Men vi har fattat galoppen.

Det är min övertygelse att PR-byråerna är bättre rustade än andra marknadskommunikatörer vad gäller socialsvängen. Och skälen är många:

 • PR-byråerna kan nyhetsvärdering. Nyhetsvärdering kommer även i framtiden vara grunden för alla medier. Även i de sociala medierna så kommer nyhetsvärdering vara något som styr vad som det samtalas om.
 • PR-byråer är experter på att producera innehåll. Att tro att det är bara reklam som kommer driva dialogen på de sociala medierna är feltänkt. Konsumenterna kommer efterfråga förströelse/underhållning och nytta.
 • PR-byråer kan, förhoppningsvis, bedöma konsekvenserna av ett utspel, en nyhet etc. Därmed är vi bättre rustade att förutspå konsekvenserna av ett initiativ.
 • De flesta PR-byråer kan omvärldsbevakning. Vi följer trender i samhället i stort och i medierna. På JMW är nyfikenheten ett av våra viktigaste arbetsredskap. Genom att vara proffessionellt nyfikna så strävar vi ständigt efter att förstå vad som kommer att hända bakom hörnet.
 • PR-branschen lever i stor utsträckning på att bygga, utveckla och vårda relationer till våra uppdragsgivares olika målgrupper. Och även om relationerna är digitala så är det samma grundläggande värderingar som gäller: trovärdighet, ärlighet och transparens.

PR-branschen är de ”stora vinnarna” i utvecklingen av sociala medier. Men då krävs att branschen lyfter kreativiteten och att vi lämnar den förhärskande bilden av att PR är ett brett marknadsverktyg och i stället inser att den stora penseln har ersatts med penslar till var och en. Målgruppsförståelse och innehåll är framtiden.

Rolf, JMW är rustade. Och vi klarar den sociala svängen.

Björn

Till toppen